Work Experience

 • Todate 2019

  Ortak Dersler Sınav Koordinatörü

  Yakın Doğu Üniversitesi, Ortak Dersler Koordinatörlüğü

 • Todate 2017

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Özel Eğitim Öğretmenliği

 • 2017 2015

  Araştırma Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Özel Eğitim

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2017

  Özel Eğitim

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2015

  Psikoloji (İngilizce)

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Content Analysis Review of Gifted Education and Language Learning Studies

Conference Paper -, Volume -, Issue -, 2016, Pages -

Abstract

The purpose of this study is to discuss the language learning studies about gifted education. Content and Citation analysis was used in this study to investigate documents related to language learning and gifted child education, which was indexed in the Scopus and Web of Science. The results of the study were explored according to the journal of publication, document type, year of publication, author, author affiliation, country of publication, published journals, most frequently used words and phrases, research method, subject, language and cited by years and citation.


Özet

-

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2018 GÜZ

  DEVELOPING INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM ASSESMENT

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı planlama ve öğrencideki gelişimi izleme amacıyla yapılan değerlendirmeleri açıklamak ve BEP ekibi oluşturarak öğrencinin gereksinimlerine yönelik BEP hazırlayıp uygulamak ve öğrencinin gelişimini izleme becerilerini kazanmaktır.

 • 2018 BAHAR

  FAMILY EDUCATION AND GUIDANCE

  -

 • 2018 BAHAR

  FAMILY EDUCATION&COUNSELING

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2019 GÜZ

  INTERVIEW TECHNIQUES WITH FAMILY

  Öğrencilerin, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik, ailenin ihtiyaçları doğrultusunda, çocuklarının gelişim özellikleri, çocuklarına kavram ve beceri kazandırma, davranış değiştirme yöntemleri, ailenin yasal hakları, ailenin eğitim sürecine katılımının önemi, erken çocukluk dönemi eğitim programlarının uygulanması, ev öğretim programlarının hazırlanıp uygulanması gibi konularda aile eğitimi düzenleyebilecek ve aile rehberliği yapabilecek düzeye gelmesini sağlamaktır.

 • 2018 BAHAR

  INDIVIDUAL RECOGNITION TECHNIQUES

  GELİŞTİRME

 • 2017 BAHAR

  TRAINING IN MULTIPLE DEFICIENCY

  -

 • 2018 BAHAR

  ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER

  Dersin amacı, öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü yaşayan özel yetenekli öğrencilerin özelliklerini tanımalarını, sınıf ortamında fark edebilmelerini ve bu bu öğrencilerin eğitim planlarını farklılaştırabilme becerilerini kazandırmaktır

 • 2018 BAHAR

  ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND SPECIAL LEARNING DISABILITY

  Dersin amacı, öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü yaşayan özel yetenekli öğrencilerin özelliklerini tanımalarını, sınıf ortamında fark edebilmelerini ve bu bu öğrencilerin eğitim planlarını farklılaştırabilme becerilerini kazandırmaktır

 • 2017 GÜZ

  EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

  -

 • 2018 GÜZ

  EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

  -

 • 2019 GÜZ

  EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

  -

 • 2016 YAZ

  EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

  -

 • 2017 YAZ

  EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

  -

 • 2017 GÜZ

  EARLY INTERVENTION PROGRAMS

  1

 • 2018 GÜZ

  EARLY INTERVENTİON PROGRAM

  -

 • 2019 GÜZ

  EARLY INTERVENTİON PROGRAM

  -

 • 2017 BAHAR

  SUPPORTING VISUAL SKILLS

  -

 • 2017 YAZ

  SUPPORTING VISUAL SKILLS

  -

 • 2017 BAHAR

  EDUCATION OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS IN REGULAR CLASSROOMS

  Üstün yetenekli çocukların özelliklerini tanımak, eğitim ortamları hakkında bilgi sahibi olmak, üstün yetenekli çocuğun tanılanması, uygun eğitim ortamlarının belirlenmesi ve düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak, kaynaştırma uygulamalarının üstün yetenekli çocuğa, normal gelişim gösteren çocuğa yararlarını farkedebilme, uygun stratejileri ve etkinlikleri belirleyebilme ve uygulayabilme.

 • 2019 GÜZ

  EDUCATION OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS IN REGULAR CLASSROOMS

  Üstün yetenekli çocukların özelliklerini tanımak, eğitim ortamları hakkında bilgi sahibi olmak, üstün yetenekli çocuğun tanılanması, uygun eğitim ortamlarının belirlenmesi ve düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak, kaynaştırma uygulamalarının üstün yetenekli çocuğa, normal gelişim gösteren çocuğa yararlarını farkedebilme, uygun stratejileri ve etkinlikleri belirleyebilme ve uygulayabilme.

 • 2017 YAZ

  EDUCATION OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS IN REGULAR CLASSROOMS

  Üstün yetenekli çocukların özelliklerini tanımak, eğitim ortamları hakkında bilgi sahibi olmak, üstün yetenekli çocuğun tanılanması, uygun eğitim ortamlarının belirlenmesi ve düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak, kaynaştırma uygulamalarının üstün yetenekli çocuğa, normal gelişim gösteren çocuğa yararlarını farkedebilme, uygun stratejileri ve etkinlikleri belirleyebilme ve uygulayabilme.

 • 2018 GÜZ

  GAME AND LANGUAGE DEVELOPMENT

  -

 • 2018 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2019 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2016 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2018 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCAITON

  -

 • 2018 BAHAR

  INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION

  1

 • 2019 GÜZ

  -

  --

 • 2016 GÜZ

  DEPARTMENT ELECTIVE

  -

 • 2017 GÜZ

  DEPARTMENT ELECTIVE

  -

 • 2018 GÜZ

  DEPARTMENT ELECTIVE

  -

 • 2018 YAZ

  CREATIVE THINKING AND PROJE MANAGEMENT

  -

 • 2018 BAHAR

  SUPERIOR TALENT

  -

 • 2016 GÜZ

  TEACHING LIFE AND SOCIAL SCIENCES FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  -

 • 2017 GÜZ

  TEACHING LIFE AND SOCIAL SCIENCES FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  -

 • 2015 YAZ

  TEACHING TURKISH FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  -

 • 2016 BAHAR

  GIFTED STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES

  -

 • 2017 BAHAR

  GIFTED STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES

  -

 • 2018 BAHAR

  GIFTED STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES

  -

 • 2017 GÜZ

  EMOTIONAL EDUCATION FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  -

 • 2018 GÜZ

  EMOTIONAL EDUCATION FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  -

 • 2018 BAHAR

  COUNSELING FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  -

 • 2016 BAHAR

  EDUCATION OF SOCIAL SKILLS FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  -

 • 2017 BAHAR

  EDUCATION OF SOCIAL SKILLS FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  -

 • 2015 YAZ

  EDUCATION OF SOCIAL SKILLS FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  -

 • 2017 YAZ

  EDUCATION OF SOCIAL SKILLS FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  -

 • 2015 BAHAR

  INTRODUCTION TO GIFTED EDUCATION

 • 2018 YAZ

  ACCURATE TEACHING TECHNIQUES

  --

 • 2019 GÜZ

  CREATİVE THİNKİNG EDUCATİON

  ...

 • 2018 YAZ

  CREATİVE THİNKİNG EDUCATİON

  ...

 • 2018 YAZ

  CREATIVITY AND DEVELOPMENT

  -

 • 2017 BAHAR

  TEACHING COMMUNICATION SKILLS TO MENTALLY RETARDED CHILDREN

  -

At My Office

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 3. Kat, 11H-327