Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  PLANNING AND EVALUATION IN EDUCATION

  --------

 • 2017 BAHAR

  DIFFERENT APPROACHES IN PRESCHOOL

 • 2017 BAHAR

  PREPARING PRIMARY EDU. AND PRIMARY PROGRAMES

 • 2017 BAHAR

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2017 GÜZ

  DIFFERENT APPROACHES IN PRESCHOOL

 • 2017 GÜZ

  SOCIOLOGY

  -

 • 2016 BAHAR

  CHILDREN RIGHTS

  Verilen bir çalışma üzerinde grup halinde çalışabiliecek

 • 2017 BAHAR

  PRINCIPLES & METHODS OF TEACHING

  Dersle ilgili kavramları öğretmek, seçilen konuların ve de kuramları derinlemesine incelemek.

 • 2017 BAHAR

  Turkish Education History

  Ilgili kavramlara duyarlilik kazanma

 • 2016 GÜZ

  DIFFERENT APPROACHES IN PRESCHOOL

 • 2017 GÜZ

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2017 YAZ

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2017 BAHAR

  SCHOOL EXPERIENCE AND OBSERVATION IN MAINSTREAMING

  Yok

 • 2017 GÜZ

  INTERVIEW TECHNIQUES WITH FAMILY

  Öğrencilerin, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik, ailenin ihtiyaçları doğrultusunda, çocuklarının gelişim özellikleri, çocuklarına kavram ve beceri kazandırma, davranış değiştirme yöntemleri, ailenin yasal hakları, ailenin eğitim sürecine katılımının önemi, erken çocukluk dönemi eğitim programlarının uygulanması, ev öğretim programlarının hazırlanıp uygulanması gibi konularda aile eğitimi düzenleyebilecek ve aile rehberliği yapabilecek düzeye gelmesini sağlamaktır.

At My Office