Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815043128

General Publication A Content Analysis of the Studies in Special Education Area, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/ojs/index.php/gjpr/article/view/475

General Publication Evaluating the Usefulness of DSM in Diagnosing Mental Health Problems: A Review of the Literature, 2016

Abstract


Özet

General Publication A content analysis of the postgraduate thesis written on special education in turkey based on various variables (2009-2014), 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Basak_Baglama2/publication/309636259_Opinions_of_Mothers_of_Children_with_Autism_Spectrum_Disorder_Towards_Special_Education_Support_and_Services/links/581b02c008aeffb2941449cd.pdf

General Publication Opinions of Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder Towards Special Education Support and Services, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815051290

General Publication Relationship between Posttraumatic Growth and Demographic and Clinical Factors among Turkish Cypriot Breast Cancer Survivors, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815032590

General Publication Perspectives of Faculty of Education Students on Autism Spectrum Disorders in North Cyprus, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815032668

General Publication Posttraumatic Growth and Related Factors Among Postoperative Breast Cancer Patients, 2016

Abstract


Özet

Posttraumatic Growth and Related Factors among Postoperative Breast Cancer Patients

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Perspectives of Faculty of Education Students on Autism Spectrum Disorders in North Cyprus

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Posttraumatic Growth and Related Factors among Postoperative Breast Cancer Patients

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A Content Analysis of the Studies in Special Education Area

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Relationship between Posttraumatic Growth and Demographic and Clinical Factors among Turkish Cypriot Breast Cancer Survivors

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Relationship between Posttraumatic Growth and Demographic and Clinical Factors among Turkish Cypriot Breast Cancer Survivors

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A Content Analysis of the Studies in Special Education Area

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Perspectives of Faculty of Education Students on Autism Spectrum Disorders in North Cyprus

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  ADOLESCENCE AND SEXUAL EDUCATİON

  -

 • 2019 YAZ

  INTERDISCIPLINARY STUDY AND COOPERATION IN ASD

  .

 • 2019 YAZ

  TEACHING MATHS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 YAZ

  TEACHING SOCIAL ADAPTATION SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  Günlük yaşam ve sosyal becerilerle ilgili temel tanımları kavrar, çocuğa uygun günlük yaşam ve sosyal beceri programları oluşturur, uygun materyallerini geliştirir ve uygular. Bu konuda yapılmış çalışmaları yorumlar ve gerektiğinde çocuğa uyarlar. Çocuğun öğretim öncesi ve sonrası performansını değerlendirir.

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  DEVELOPING INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM ASSESMENT

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı planlama ve öğrencideki gelişimi izleme amacıyla yapılan değerlendirmeleri açıklamak ve BEP ekibi oluşturarak öğrencinin gereksinimlerine yönelik BEP hazırlayıp uygulamak ve öğrencinin gelişimini izleme becerilerini kazanmaktır.

 • 2017 GÜZ

  DEVELOPING INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM ASSESMENT

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı planlama ve öğrencideki gelişimi izleme amacıyla yapılan değerlendirmeleri açıklamak ve BEP ekibi oluşturarak öğrencinin gereksinimlerine yönelik BEP hazırlayıp uygulamak ve öğrencinin gelişimini izleme becerilerini kazanmaktır.

 • 2016 BAHAR

  INDIVIDUAL DIFFERENCES AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES

  -

 • 2016 GÜZ

  INDIVIDUAL DIFFERENCES AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES

  -

 • 2017 GÜZ

  INDIVIDUAL DIFFERENCES AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES

  -

 • 2018 GÜZ

  INDIVIDUAL DIFFERENCES AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES

  -

 • 2018 GÜZ

  INTERVIEW TECHNIQUES WITH FAMILY

  Öğrencilerin, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik, ailenin ihtiyaçları doğrultusunda, çocuklarının gelişim özellikleri, çocuklarına kavram ve beceri kazandırma, davranış değiştirme yöntemleri, ailenin yasal hakları, ailenin eğitim sürecine katılımının önemi, erken çocukluk dönemi eğitim programlarının uygulanması, ev öğretim programlarının hazırlanıp uygulanması gibi konularda aile eğitimi düzenleyebilecek ve aile rehberliği yapabilecek düzeye gelmesini sağlamaktır.

 • 2018 BAHAR

  INDIVIDUAL DIFFERENCES AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES

  -

 • 2014 BAHAR

  INDIVIDUAL DIFFERENCES&PSYCHOLOGICAL APPROACHES

 • 2015 BAHAR

  INDIVIDUAL DIFFERENCES&PSYCHOLOGICAL APPROACHES

 • 2018 BAHAR

  INDIVIDUAL DIFFERENCES&PSYCHOLOGICAL APPROACHES

  -

 • 2017 BAHAR

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PLANS&INDIVIDUALIZED TEACHING

  -

 • 2016 YAZ

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PLANS&INDIVIDUALIZED TEACHING

  -

 • 2017 BAHAR

  INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAMME

  -

 • 2018 BAHAR

  INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAMME

  -

 • 2017 BAHAR

  DEVELOPING INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM&ASSESMENT

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı planlama ve öğrencideki gelişimi izleme amacıyla yapılan değerlendirmeleri açıklamak ve BEP ekibi oluşturarak öğrencinin gereksinimlerine yönelik BEP hazırlayıp uygulamak ve öğrencinin gelişimini izleme becerilerini kazanmaktır.

 • 2018 BAHAR

  DEVELOPING INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM&ASSESMENT

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı planlama ve öğrencideki gelişimi izleme amacıyla yapılan değerlendirmeleri açıklamak ve BEP ekibi oluşturarak öğrencinin gereksinimlerine yönelik BEP hazırlayıp uygulamak ve öğrencinin gelişimini izleme becerilerini kazanmaktır.

 • 2018 BAHAR

  PREPARING INDIVIDUALIZED EDUCATION AND TRANSITION PLANS

  -

 • 2017 YAZ

  TRAINING IN MULTIPLE DEFICIENCY

  -

 • 2018 YAZ

  BEHAVIORAL AND EDUCATIONAL ASSESMENT

  -

 • 2018 YAZ

  BEHAVIORAL AND EDUCATIONAL ASSESMENT

  .

 • 2017 GÜZ

  ADOLESCENSE AND SEXUAL EDUCATION

  -

 • 2018 YAZ

  EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2016 BAHAR

  DEVELOPMENTAL SCREENING AND ASSESSMENT INSRTUMENTS

 • 2016 BAHAR

  DEVELOPMENTAL SCREENING AND ASSESSMENT INSRTUMENTS

  Bu dersin sonunda öğrenci Gelişim Tarama Envanterleri sonucuna uygun, eğitim etkinlikleri planlar.

 • 2016 BAHAR

  COALESCENCE IN PRIMARY SCHOOL

  -

 • 2017 BAHAR

  COALESCENCE IN PRIMARY SCHOOL

  -

 • 2019 GÜZ

  TEACHING MATHEMATIC TO HEARING IMPAIRED

  -

 • 2016 YAZ

  TEACHING MATHEMATIC TO HEARING IMPAIRED

  -

 • 2018 YAZ

  TEACHING MATHEMATIC TO HEARING IMPAIRED

  -

 • 2017 BAHAR

  DEVELOPMENT LESSON PLANS FOR THE EDUCATION OF INDIVIDUAL WITH HEARING IMPAIRED II

  -

 • 2016 BAHAR

  MAINSTREAMING

  -

 • 2017 BAHAR

  MAINSTREAMING

  -

 • 2016 BAHAR

  MAINSTREAMING&SPECIAL EDUCATION SUPPORT SERVICES

  -

 • 2018 GÜZ

  MUSIC

  -

 • 2016 BAHAR

  SCHOOL EXPERIENCE&MAINSTEAMING OBSERVATION

  -

 • 2017 BAHAR

  SCHOOL EXPERIENCE&MAINSTEAMING OBSERVATION

  -

 • 2018 GÜZ

  ASD BEHAVİOR MANAGEMENT

  -

 • 2016 GÜZ

  SEXUALITY AND SEXUAL EDUCATION OF AUTISTIC CHILDREN AND CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

  -

 • 2017 GÜZ

  SEXUALITY AND SEXUAL EDUCATION OF AUTISTIC CHILDREN AND CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

  -

 • 2018 BAHAR

  AUTISM AND BEHAVIOR MANAGEMENT

  -

 • 2019 BAHAR

  AUTISM AND BEHAVIOR MANAGEMENT

  -

 • 2019 BAHAR

  LEARNING DIFFICULTIES AND SPECİAL TALENT

  -

 • 2019 BAHAR

  LEARNING DISABILITY AND GIFTEDNESS

  -

 • 2019 GÜZ

  LEARNING DIFFICULTIES

  -

 • 2018 GÜZ

  LEARNING DISABILITIES

  -

 • 2018 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2019 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2018 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2019 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2016 BAHAR

  OBSERVATION IN SPECIAL EDUCATION INSTITUTION

  -

 • 2018 BAHAR

  ASSESSMENT IN SPECIAL EDUCATION

  Bu ders, tıbbi, psikolojik ve eğitsel tanılama ve ilgili kavramlar, ülkemizdeki tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel değerlendirme yaklaşımları, eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, standartlaştırılmış bağıl testler ve eğitsel değerlendirme araçları öğe ve özellikleri üzerine odaklanmaktadır.

 • 2018 YAZ

  ASSESSMENT IN SPECIAL EDUCATION

  Bu ders, tıbbi, psikolojik ve eğitsel tanılama ve ilgili kavramlar, ülkemizdeki tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel değerlendirme yaklaşımları, eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, standartlaştırılmış bağıl testler ve eğitsel değerlendirme araçları öğe ve özellikleri üzerine odaklanmaktadır.

 • 2019 GÜZ

  TEACHING MATHS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2016 YAZ

  TEACHING MATHS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2017 YAZ

  TEACHING MATHS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2018 YAZ

  TEACHING MATHS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2015 YAZ

  PSYCHOLOGY

  ....

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

  -

 • 2015 YAZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2019 GÜZ

  SINGLE-SUBJECT RESEARCH METHODS

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  ---

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2017 GÜZ

  APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS

  -

 • 2018 BAHAR

  APPLIED BEHAVIOURAL ANALYSIS

  -

 • 2017 YAZ

  APPLIED BEHAVIOURAL ANALYSIS

  -

 • 2018 BAHAR

  APPLIED BEHAVIOURAL ANALYSIS

  -

 • 2017 BAHAR

  APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS

  -

 • 2018 YAZ

  TEACHING MUSIC TO GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  öğrenecilere temel müzik bilgilerinin yanı sıra üstün yetenekli çocuklarin özelliklerini öğrenip, onları müziksel açıdan daha kolay keşfetmelerine olanak sağlayabilecektir.

 • 2017 BAHAR

  COUNSELING FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  -

 • 2019 BAHAR

  ACCURATE TEACHING TECHNIQUES

  -

 • 2019 BAHAR

  ACCURATE TEACHING TECHNIQUES

  --

 • 2018 BAHAR

  TEACHING SKILLS&CONCEPTS TO CHILDREN WILTH INTELLECTUAL DISABILITIES

  x

 • 2019 BAHAR

  TEACHING SKILLS&CONCEPTS TO CHILDREN WILTH INTELLECTUAL DISABILITIES

  x

 • 2019 BAHAR

  TEACHING MATHS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

  Ders saati 11*3=33 Ara sınav 1*2=2 Ara sınava hazırlık 1*20=20 Derslere hazırlık 11*3=33 Final Sınavı 1 *3=3 Final Sınavı hazırlık 1*30=30 Ödev 1*30= 30 toplam işyükü / 30 : 151/30 = 5.03

 • 2016 YAZ

  TEACHING MATHS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

  Ders saati 11*3=33 Ara sınav 1*2=2 Ara sınava hazırlık 1*20=20 Derslere hazırlık 11*3=33 Final Sınavı 1 *3=3 Final Sınavı hazırlık 1*30=30 Ödev 1*30= 30 toplam işyükü / 30 : 151/30 = 5.03

 • 2017 YAZ

  TEACHING MATHS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

  Ders saati 11*3=33 Ara sınav 1*2=2 Ara sınava hazırlık 1*20=20 Derslere hazırlık 11*3=33 Final Sınavı 1 *3=3 Final Sınavı hazırlık 1*30=30 Ödev 1*30= 30 toplam işyükü / 30 : 151/30 = 5.03

 • 2018 GÜZ

  TEACHING GAMES&SONGS TO CILDREN WITH

  -

 • 2018 BAHAR

  CONCEPT TEACHING IN MENTAL DISABILITY

  Özel gereksinimli bireylere öğretilecek kavramların analizini yapmak ve öğretimini sağlamaktır.

 • 2019 BAHAR

  CONCEPT TEACHING IN MENTAL DISABILITY

  Özel gereksinimli bireylere öğretilecek kavramların analizini yapmak ve öğretimini sağlamaktır.

At My Office