Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY I

  yok

 • 2019 YAZ

  PSYCHOLOGY IN EDUCATION

  Eğitim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2019 YAZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I

  Yok

 • 2019 YAZ

  ADJUSTMENT PSYCHOLOGY

  *

 • 2019 YAZ

  LIFESPAN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  Yaşam Boyu Gelişim Evreleri ve Kuramları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

Teaching History

 • 2018 GÜZ

  EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY I

  yok

 • 2019 GÜZ

  EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY I

  yok

 • 2019 BAHAR

  PSYCHOLOGY IN EDUCATION

  Eğitim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2017 YAZ

  ETHICS IN PSYCHOLOGY

  --

 • 2019 GÜZ

  THEORETICAL BASES OF PROJECTIVE TECHNIQUES

  Psikodinamik kuramın temel kavramları incelenecektir. Freud ve psikanalizin gelişimi, Yapısal ve Topografik Model, Dürtü Kuramı, Narsisizm, Obje İlişkileri, Ödip Karmaşası, Anksiyete kuramı, Psikopatoloji. Özellikle Melanie Klein, Bion ve Winnicott incelenecektir. Projektif Testlerin tarihçesi ve Rorschach ve TAT kartları anlamlarından bahsedilecektir.

 • 2019 BAHAR

  PSYCHOLOGY IN LITERATURE

  -

 • 2018 YAZ

  PSYCHOLOGY IN LITERATURE

  -

 • 2018 GÜZ

  WRITING PSYCHOLOGY PAPER I

  Bilimsel düşünebilme

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY(MA PREP)

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I

  Yok

 • 2019 BAHAR

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II

  Psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme, psikolojide etik değerleri benimseme, aradığı bilgiye ulaşma ve kullanabilme becerisi kazanması beklenmektedir.

 • 2018 BAHAR

  PSYCHOLOPATHOLOGY

  -

 • 2019 GÜZ

  PSYCHOPATHOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  ADJUSTMENT PSYCHOLOGY

  *

 • 2019 BAHAR

  ADJUSTMENT PSYCHOLOGY

  *

 • 2019 BAHAR

  READING OF YALOM

  -

 • 2018 BAHAR

  LIFE SKILLS CONSULTING

  -

 • 2019 BAHAR

  LIFE SKILLS CONSULTING

  -

 • 2017 BAHAR

  LIFE SKILLS TRAINING

  -

 • 2018 BAHAR

  LIFE SKILLS TRAINING

  -

 • 2018 BAHAR

  YAŞAM BECERİLERİ DANIŞMANLIĞI

  -

At My Office