Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  IŞ SAĞLIĞI VE IŞ GÜVENLIĞI

  -

 • 2018 BAHAR

  PROBATION

  Öğrenilenleri işyerinde uygulamak

 • 2018 BAHAR

  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I

  Öğrenim Hedefleri: Bu dersin sonunda öğrencilerin; İş sağlığı ve güvenliği kavramının amacı, tanımı, kapsamı, uygulaması, İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri ve örgütlenmesi, Tehlike ve risk kavramları, İş kazası tanımı, nedenleri, sıklığı, koruyucu önlemler, Tehlikeli hareketler ve durumlar, Mesleksel riskler, Meslek hastalıkların tanımı, nedenleri, sıklığı, Sık görülen meslek hastalıkları, Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı, Çalışma ortamı gözetimi, İşyeri örgütlenmesi, Sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği, İşveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 • 2017 BAHAR

  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICES II

  -

 • 2016 BAHAR

  IŞ SAĞLIĞI VE IŞ GÜVENLIĞI

  -

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO CCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

  --

 • 2018 BAHAR

  IŞ SAĞLIĞI VE IŞ GÜVENLIĞI

  -

 • 2018 GÜZ

  WORK AND SOCIAL SECURITY

 • 2015 GÜZ

  ENDÜSTRIDE ISTIHDAM VE SOSYAL GÜVENLIK

 • 2015 GÜZ

  ENDÜSTRIDE ISTIHDAM VE SOSYAL GÜVENLIK

  -

 • 2018 BAHAR

  MACHINERY AND EQUIPMENT II

  -

 • 2016 BAHAR

  PROBATION

  Öğrenilenleri işyerinde uygulamak

 • 2017 GÜZ

  ENDÜSTRIDE ISTIHDAM VE SOSYAL GÜVENLIK

 • 2017 GÜZ

  ENDÜSTRIDE ISTIHDAM VE SOSYAL GÜVENLIK

  -

 • 2018 GÜZ

  ENDÜSTRIDE ISTIHDAM VE SOSYAL GÜVENLIK

 • 2018 BAHAR

  OCCUPATIONAL HYGIENE

  İŞ TEKNİKERLİĞİNDE İŞ HİJYENİN YERİ ANLATILACAK

 • 2016 BAHAR

  IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI

  -

 • 2018 BAHAR

  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

  Öğrenim Hedefleri: Bu dersin sonunda öğrencilerin; İş sağlığı ve güvenliği kavramının amacı, tanımı, kapsamı, uygulaması, İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri ve örgütlenmesi, Tehlike ve risk kavramları, İş kazası tanımı, nedenleri, sıklığı, koruyucu önlemler, Tehlikeli hareketler ve durumlar, Mesleksel riskler, Meslek hastalıkların tanımı, nedenleri, sıklığı, Sık görülen meslek hastalıkları, Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı, Çalışma ortamı gözetimi, İşyeri örgütlenmesi, Sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği, İşveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 • 2016 BAHAR

  MACHINERY AND EQUIPMENT II

  -

 • 2017 BAHAR

  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

  Öğrenim Hedefleri: Bu dersin sonunda öğrencilerin; İş sağlığı ve güvenliği kavramının amacı, tanımı, kapsamı, uygulaması, İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri ve örgütlenmesi, Tehlike ve risk kavramları, İş kazası tanımı, nedenleri, sıklığı, koruyucu önlemler, Tehlikeli hareketler ve durumlar, Mesleksel riskler, Meslek hastalıkların tanımı, nedenleri, sıklığı, Sık görülen meslek hastalıkları, Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı, Çalışma ortamı gözetimi, İşyeri örgütlenmesi, Sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği, İşveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 • 2018 GÜZ

  SCIENTIFIC PRINCIPLES OF TECHNOLOGY

  -

 • 2015 BAHAR

  IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI

 • 2017 GÜZ

  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICES I

  -

 • 2016 GÜZ

  ENDÜSTRIDE ISTIHDAM VE SOSYAL GÜVENLIK

 • 2016 GÜZ

  ENDÜSTRIDE ISTIHDAM VE SOSYAL GÜVENLIK

  -

 • 2016 GÜZ

  SCIENTIFIC PRINCIPLES OF TECHNOLOGY

  -

 • 2018 GÜZ

  MACHINERY AND EQUIPMENT I

  -

 • 2017 GÜZ

  FIRE PROTECTION METHODS

  -

 • 2016 GÜZ

  MACHINERY AND EQUIPMENT I

  -

 • 2017 BAHAR

  SAFETY ON VARIOUS WORKS

  -

 • 2018 BAHAR

  Occupational Health and Safety

  -

At My Office