Work Experience

 • Todate 2016

  Lecturer in Tort Law

  Near East University, Faculty of Law

 • 2016 2014

  Lecturer in Tort Law & Contract Law

  Near East University, Faculty of Law

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Law

  Near East University

 • Master2015

  Law

  Near East University

 • Bachelor2008

  Law

  University of Westminster

Honors, Awards and Grants

 • 2016
  İşverenin Kusursuz Sorumluluğu
  image
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:1 Sayı:2 Ekim 2016 Prof. Dr. Turgut Önen'e Armağan http://www.seckin.com.tr/kitap/163734982 Hakemli olarak yayınlanmıştır
 • 2016
  Sporda Doping Sorunu
  image
  Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Prof.Dr.Fevzi Demir'e Armağan http://www.legalkitabevi.com/serkan-odaman/legal-is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-hukuku-dergisi-prof-dr-fevzi-demire-armagan-.htm Hakemli olarak yayınlandı

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

The General Principles of Negligence in the Context of Doctor's Medical Practice

Book Yakın Doğu Yayınları, Volume -, Issue -, 2016, Pages -

Abstract

The law of negligence is one of the most important areas in modern law. Allowing individuals to make a claim in court on the basis that they have experienced some form of negligence, enables them to be compensated for their loss or harm suffered. Doctors in particular, are required to act in a reasonable manner when carrying out their duties. Recently, the law of negligence has enabled patients to succeed in claims against doctor’s for their negligent practice. Although the opportunity to make a claim was always available to patients, courts were often reluctant to impose liability upon doctors for their negligent practice. It has only recently been recognised that patients’ interests must also be protected and that the medical profession should take responsibility for their negligent actions. The aim of this thesis has been to explore the law of negligence and the impact it has had on the medical profession. Negligence law has evolved and in some respects, it has become a ‘tool’ that can be used by patients against doctors for their negligent practice. However; even today, despite the move towards protecting patients, some courts are still reluctant to impose liability upon doctors. This has had a huge impact upon patients and raises concerns over the protection of individuals. One perspective is that the law is over-protective of doctors and it is not designed for patient safety. Others take an optimistic view and recognise that the law is evolving in order to protect patients’ interests.


Özet

İhmale dayanan haksız fiiller, modern hukukun en önemli alanını oluşturur. Bireylerin bu konuda mahkemeye gidebilmeleri ve uğramış oldukları zararları tazmin edebilmeleri, konulan yasal hükümlerle mümkün hale getirilmiştir. Özellikle doktorların görevlerini yerine getirirken, makul bir şekilde özenle hareket etmeleri gerekmektedir. Son zamanlarda, hastaların doktorlara karşı açmış oldukları ihmal davalarının başarı oranı artmıştır. Bunun nedeni ise, ihmale dayanan haksız fiillere ilişkin düzenlemelerin varlığıdır. Hastaların doktorlara karşı açabilecekleri haksız fiil davaları her zaman mevcut olmasına rağmen geçmişte mahkemeler bu konuda tereddüt göstermiştir. Ancak son zamanlarda, hastaların menfaatlerinin korunması ve tıp mesleğinin ihmalkar eylemleri için sorumluluk almaları mahkemeler tarafından kabul edilmiştir. Bu çalışmada, ihmale dayanan haksız fiiller ve bu kuralların tıp mesleğine etkileri incelenecektir. İhmale dayanan haksız fiil kuralları zaman içinde gelişmiş ve bazı hallerde doktorlara karşı hastalar tarafından kullanılabilir bir ‘alet’ haline gelmiştir. Hastaları korumaya yönelik harekete rağmen, bazı mahkemeler halen doktorlara karşı sorumluluk empoze etmemeyi tercih etmektedir. Bunun sonucunda, hastaların ve bireylerin korunmasına ilişkin kaygılar gündeme gelmektedir. Bu konuda ileri sürülen görüşlerden biri, konulan kuralların doktorları aşırı koruyucu olduğu ve hasta güvenliğine yönelik olmadığını savunurken, bir diğer görüş ise daha optimist bir görüş olup, kuralların hastaların menfaatlerini korumak amacıyla konulmuş olduğunu ve bu çerçevede gelişmekte olduğunu ileri sürer.

Sporda Doping Sorunu

Original Article Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi- Prof.Dr.Fevzi Demir'e Armağan, Volume -, Issue Özel Sayı, 2016, Pages 683-714

Abstract

A current matter of debate amongst many lawyers in Sports Law is how doping can lead to unfair competiton and most importantly; how it affects the athletes health. In some cases, it has lead to death. The aim of the article has been to explore the issue of doping in Sports Law.


Özet

İşverenin Kusursuz Sorumluluğu (The Principle of Vicarious Liability in the Context of Employment)

Original Article Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- Prof Dr Turgut Önen'e Armağan, Volume 1, Issue 2, 2016, Pages -

Abstract

Vicarious liability is a principle under which one person can be held liable for the tortious acts of another person. This article examines the circumstances under which an employer can be held liable for the tortious acts of his employees. Vicarious liability contradicts the general principle of tort law in that a person who commits a wrongdoing should be responsible for his or her wrongful actions. This is because rather than finding the employee solely responsible for their wrongful actions, it is often the employer who is found responsible for the acts of his or her employees. There are however, a number of justifications which have been considered, for the imposition of liability on the employer and a number of factors to be taken into account before vicarious liability can be applied.


Özet

Bu çalışmada amaçlanan, işçinin, üçüncü kişilere karşı gerçekleştirmiş olduğu haksız fiillerden, işverenin nasıl sorumlu tutulacağını ortaya koymaktır. İngiliz Hukuku’nda, Temsil olunanın sorumluluğu, haksız fiil hukukunun genel prensipleri ile çelişmektedir. Haksız fiil hukukunun genel prensibine göre, bir kimse, başka bir kimseye karşı gerçekleştirdiği hatalı davranışlardan veya işlemiş olduğu haksız davranışlarından sorumlu tutulmalıdır. Ancak, işverenin sorumluluğu, bahsedilen bu genel prensip ile çelişmektedir, çünkü işveren kendi kusurlu veya hatalı davranışlarından dolayı değil, çalışanının işlemiş olduğu hatalı veya haksız eylemlerinden sorumlu tutulmaktadır. Bu çalışmada, işverenin hangi hallerde sorumlu tutulabileceği ve gerekçeleri incelenmektedir.

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2019 AKADEMİK YILI

  GENERAL PRINCIPLES OF LAW

  -

 • 2019 AKADEMİK YILI

  TORT LAW II

  -

Teaching History

 • 2015 GÜZ

  CONTRACT LAW I

  -

 • 2015 BAHAR

  CONTRACT LAW II

  -

 • 2019 BAHAR

  GENERAL PRINCIPLES OF LAW

  -

 • 2017 GÜZ

  TORT LAW I

  -

 • 2018 GÜZ

  MALPRACTICS AND PATIENT RIGHTS

  -

 • 2019 GÜZ

  MALPRACTICS AND PATIENT RIGHTS

  -

 • 2015 GÜZ

  TORT LAW I

  ..

 • 2016 GÜZ

  TORT LAW I

  ..

 • 2017 GÜZ

  TORT LAW I

  ..

 • 2018 GÜZ

  TORT LAW I

  ..

 • 2019 GÜZ

  TORT LAW I

  ..

 • 2018 AKADEMİK YILI

  TORT LAW II

  -

 • 2014 BAHAR

  TORT LAW II

  -

 • 2015 BAHAR

  TORT LAW II

  -

 • 2016 BAHAR

  TORT LAW II

  -

 • 2018 BAHAR

  TORT LAW II

  -

 • 2019 BAHAR

  TORT LAW II

  -

At My Office