Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  GIDA MÜHENDİSLİĞİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor2010

  GIDA MÜHENDİSLİĞİ

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  MEAT TECHNOLOGY

  Öğrencilerin etin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve histolojik özellikleri, kesim sonrası dönemde oluşan biyokimyasal reaksiyonlar, etin dayanıklılığının arttırılması, bazı et ürünlerinin üretim teknolojisi gibi konularda temel bilgiler edinmesi.

 • 2015 BAHAR

  FOOD ANALYSIS

  .

 • 2015 BAHAR

  FOOD ANALYSIS

  .

 • 2015 BAHAR

  MEAT TECHNOLOGY

  To give fundamental information about physical, chemical, microbiological and histological aspects of meat, biochemical reactions during post mortal phase, meat preservation methods, technology of some meat product.

At My Office