Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  BIOLOGICAL BASES OF BEHAVIOR

  -

 • 2019 YAZ

  ETHICS IN PSYCHOLOGY

  --

 • 2019 YAZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY

  Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklukları, bu bozukluklara neden olan kalıtımsel ve çevresel etmenleri anlama

 • 2019 YAZ

  PERSONALITY

  Kişilik kuramları ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması, kuramcıların bakış açılarının kişilik psikolojisi alanına olan etkisi derste vurgulanacaktır. Kişilik kuramlarının temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2019 YAZ

  SOCIAL ANTHROPOLOGY

  -

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  RESEARCH METHODS

  --

 • 2018 BAHAR

  CHILD ABUSE

  -

 • 2018 BAHAR

  CHILD ABUSE

  Belirli kavramları öğrenmek

 • 2019 BAHAR

  CHILD ABUSE

  Belirli kavramları öğrenmek

 • 2017 BAHAR

  BIOLOGICAL BASES OF BEHAVIOR

  -

 • 2018 GÜZ

  BIOLOGICAL BASES OF BEHAVIOR

  -

 • 2019 GÜZ

  BIOLOGICAL BASES OF BEHAVIOR

  -

 • 2018 BAHAR

  EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY II

  1- Öğrencinin hafıza ile ilgili kavramları ve süreçleri anlamış olması. 2- Öğrencinin bilgi işleme modelinin ne olduğunu ayrıntılarıyla bilmesi 3- Öğrencinin hafızanın arkasında yatan biyolojşik süreçleri tanımlayabilmesi

 • 2019 BAHAR

  EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY II

  1- Öğrencinin hafıza ile ilgili kavramları ve süreçleri anlamış olması. 2- Öğrencinin bilgi işleme modelinin ne olduğunu ayrıntılarıyla bilmesi 3- Öğrencinin hafızanın arkasında yatan biyolojşik süreçleri tanımlayabilmesi

 • 2019 BAHAR

  FEMINIST PSYCHOLOGY

  -

 • 2019 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY

  -

 • 2019 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY

  Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklukları, bu bozukluklara neden olan kalıtımsel ve çevresel etmenleri anlama

 • 2018 YAZ

  ADVANCED RESEARCH METHODS

  yok

 • 2019 GÜZ

  PERSONALITY

  Kişilik kuramları ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması, kuramcıların bakış açılarının kişilik psikolojisi alanına olan etkisi derste vurgulanacaktır. Kişilik kuramlarının temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2019 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH

  -

 • 2017 YAZ

  PSYCHOLOGY IN LITERATURE

  -

 • 2018 GÜZ

  SOCIAL ANTHROPOLOGY

  -

 • 2019 GÜZ

  SOCIAL ANTHROPOLOGY

  -

 • 2019 BAHAR

  VIOLENCE PSYCHOLOGY

  -

At My Office