Work Experience

 • Todate 2012

  Araştırma Görevlisi / Doktora Öğrencisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği / Pedodonti ABD

Education & Training

 • Ph.D. 2017

  Pedodonti

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2012

  Diş Hekimliği

  Marmara Üniversitesi

 • Bachelor2012

  Diş Hekimliği

  Marmara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Eksfoliasyon Zamanı Gelmiş Süt Dişlerinden Elde Edilen Kök Hücrelerin; Kültivasyonu, Karakterizasyonu, Osteojenik Diferansiyasyonu ve Üç boyutlu Baskı Yöntemi (3D Printing) ile sağlanan Poli Laktik Asit (PLA) İskelelerinde Karşılaştırılmalı Analizleri / 08.04.2016-19.01.2017 / Yardımcı Araştırmacı / Uluslararası / Kurum: Yakın Doğu Üniversitesi

 • image

  Dental ünitlerden alınan su örneklerinden Legionella pneumophila varlığının saptanmasında kullanılan iki farklı yöntemin değerlendirilmesi / 15.600TL / 21.05.2015-30.12.2015 / Yardımcı Araştırmacı / Ulusal/ Kurum: Yakın Doğu Üniversitesi

Filter by type:

Sort by year:

Dental Ünit sistemlerinde Legionella kolonizasyonu

Original Article Polish Journal of Enviromental Studies, Volume 17, Issue 17(3), 2016, Pages article in press

Abstract

The aim of our study was to detect the prevalence of Legionella pneumophilia (L. pneumophilia ) in DUWLS, using standard culture technique (SCT) and Real-Time PCR method in order to assess the risk of L. pneumophilia contamination within the dental setting. A total of 65 water samples were collected from 16 dental units and 1 cold water supply system from all clinical departments. L. pneumophilia could not be detected in any of the water samples using the standard SCT (0%) whereas in 3 (4,6%) water samples collected from the tap system L. pneumophilia was detected using Real Time PCR. Following the detection of L. pneumophilia the tap systems were disinfected with surface disinfectant and water samples were recollected. The recollected water samples following disinfection were negative for L. pneumophilia once analyzed using culture and Real Time PCR technique. Although the culture method using BCYE media is the ‘gold standard’ for the detection of L. pneumophilia; Real Time PCR analysis may also be a quick, useful and sensitive method for the detection of L. pneumophilia in order to control and prevent possible infections that may arise in the dental setting.


Özet

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nde yer alan klinik departmanlarına ait, 16 adet dental ünit ve 1 adet soğuk su tankından olmak üzere toplam 65 adet su örneği toplanmıştır. Dental ünitlerden toplanan su örnekleri; hava/su tabancası, yüksek devirli döner aletler, kretuarlar ve ünitlere ait musluklardan olacak şekilde 4 bölgeden alınmıştır. Kültür metodu (0%) ile analizleri yapılan su örneklerinde L. penumophila tespit edilememesine rağmen; real-time PCR (4,6%) analizlerinde, 2 adet klinik ünitlerine ait musluklarda ve 1 adet ameliyathane ünitine ait muslukta olmak üzere toplam 3 adet su örneğinde, L. penumophila tespit edilmiştir . Araştırmamız sonucunda; DUWL S ' nde rutin bir dezenfeksiyon protokolü ve musluklara ait filtre sistemlerinin düzenli değişim gerekliliği vurgulanarak; musluk sularının kullanım öncesinde, 5 dk. boyunca akıtıldıktan sonra kullanıma geçilmesi önerilmiştir. Araştırmamız kapsamında ulaştığımız bir diğer önemli sonuç ise; DUWL S’ nin mikrobiyal monitorizasyonlarında, Real – time PCR metodunun; güvenilir ve hızlı bir alternatif yöntem olarak kullanılabileceğidir.

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  PEDODONTICS

  --

 • 2019 Academic Year

  PEDODONTICS

  --

 • 2019 Academic Year

  PUBLIC ORAL AND DENTAL HEALTH

  -

Teaching History

 • 2018 Academic Year

  PEDODONTICS

  --

At My Office

0392 680 20 30 / 2607