Work Experience

 • Todate 1997

  Profesör

  Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk

 • Todate 1988

  Profesör

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk

Education & Training

 • Ph.D. 1987

  Hukuk

  İstanbul Üniversitesi

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor1976

  Hukuk

  İstanbul Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Prof. Dr. M. İlhan Ulusan'a Armağan, "Türk Borçlar Kanunu'nun 603. Maddesi Üzerine Bir Değerlendirme –Kefalete İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı"

Book Chapter Seçkin, Volume 3, Issue 3, 2016, Pages 485-511

Abstract

At the Code of Obligations No. 818 there was not a rule regarding the application of the some rules on the contract of surety when natural persons had given personal guarantees under the names of any other contract. Art. 603 of the Code of Obligations No. 6098 has brought a new rule which has been found in the Swiss Code of Obligations (OR). The article states: "The rule regarding the form of the contract of surety, the capacity to vouch and the spouse's consent to be applied to any contracts where natural persons have given personal guarantees."


Özet

At the Code of Obligations No. 818 there was not a rule regarding the application of the some rules on the contract of surety when natural persons had given personal guarantees under the names of any other contract. Art. 603 of the Code of Obligations No. 6098 has brought a new rule which has been found in the Swiss Code of Obligations (OR). The article states: "The rule regarding the form of the contract of surety, the capacity to vouch and the spouse's consent to be applied to any contracts where natural persons have given personal guarantees."

Birleşme Suretiyle Borcun Sona Ermesi ve Borçluya Temlik

Conference Paper Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu: 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, Volume 10.30 – 11.45 Eş Zamanlı Oturum (Sinema Salonu A), Issue 10.30 – 11.45 Eş Zamanlı Oturum (Sinema Salonu A), 2016, Pages 10.30 – 11.45 Eş Zamanlı Oturum (Sinema Salonu A)

Abstract

Sempozyumumuzun konusu Medeni Hukuk ve ayrılmaz bir parçası olan Borçlar Hukuku alanına giren, kişiliğin başlangıcından sona ermesine kadar hem gerçek hem de tüzel kişileri ilgilendiren tüm temel hukuki kavram ve kurumlardır. Katılımcıların konu seçimlerinde ilgi duydukları alanı rahatlıkla tercih edebilmelerini sağlamak amacıyla herhangi bir konu kısıtlaması yapılmamıştır. Amacımız Medeni Hukukun her boyutu ile tartışılmasını sağlamak, böylece alana önemli bir katkıda bulunmaktır.


Özet

Sempozyumumuzun konusu Medeni Hukuk ve ayrılmaz bir parçası olan Borçlar Hukuku alanına giren, kişiliğin başlangıcından sona ermesine kadar hem gerçek hem de tüzel kişileri ilgilendiren tüm temel hukuki kavram ve kurumlardır. Katılımcıların konu seçimlerinde ilgi duydukları alanı rahatlıkla tercih edebilmelerini sağlamak amacıyla herhangi bir konu kısıtlaması yapılmamıştır. Amacımız Medeni Hukukun her boyutu ile tartışılmasını sağlamak, böylece alana önemli bir katkıda bulunmaktır.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Factoring (Genel Alacak Devir ve Satımı İşlemi), Ankara 1994.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Banka Havalesi, -Kavram ve İşlemin Köşeleri Arasındaki İlişkiler, Prof.Dr.Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s.693-714.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Factoring İşlemi (Anlamı ve Dünya Factoring uygulamasına Bir Bakış), AÜSBF Dergisi, Haziran-Aralık 1991, C.46, Sy. 3-4, s.127-130.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Factoring Konusunda Getirilen Son Hukuki Düzenlemeler Üzerine Bir Değerlendirme, Bankacılık Mart 1995, Yıl : 3, Sy.9, s.78-81.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Gelirden ve Malvarlığından Yoksun Aile Fertlerinin, Kredi Alan Eş veya Ebeveyn Lehine Akdettikleri Kefalet Sözleşmelerinin Ahlaka Aykırılığı Sorunu, Prof.Dr. Ali Bozer’e Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1998.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Toprakların Başlıca Özellikleri, AİTİA Yönetim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.I, Y:1979, Sy.1-2, s.135-148.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Factoring’in Hukuki Niteliği, Banka ve Ticaret Hukuku araştırma Enstitüsü, Konferanslar Serisi (6), Ankara 18 Aralık 1992, s.79-93.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

- Bankaların Tacir ve Sanayiciler İle Yapmış Oldukları Genel Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri, Prof.Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, Bilgi Toplumunda Hukuk, C.I, İstanbul 2003, s.1085-1125.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Temel Hukuk Bilgisi, Tesmer Yayını, Ankara 2005

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği Üzerine, Batider 1990, C.XV, Sy.3, s.49-66.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Ist der Vertrag zugunsten Dritter ein schuldrechtlichs Verfügungsgeschaeft?, Prof.Dr. Haluk Tandoğan’ın Anısına Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayını, Ankara 1990, s.173-205.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-İsviçre-Türk Hukukunda Üçüncü Şahıs Yararına Temlik Geçerli Sayılabilir mi ?, Batider Aralık 1991, C.XVI, Sy.2, s.91-99.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-545 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Factoring” Konusunda Getirilen Düzenlemeler, Batider 1994, C. XVII, Sy.4, s.33-38.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

- Türkiye’de Risk Sermayesi, Finansal Kiralama ve Factoring Gibi Modern Finansal Araçlara İlişkin Yasal Düzenleme Sorunları, Friedrich Naumann Vakfı/TES-AR tarafından düzenlenen “Modern Finansman Araçlarının esnaf-Sanatkar ve Küçük İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi” seminerine sunulan tebliğ, Ürgüp 1-2 Mayıs 1992 (Tebliğ’in tüm metni yayınlandı).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Yargıtay Kararları Açısından Factoring, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C.XVII’den ayrı bası, Ankara (9-10 Haziran) 2000, s.163-181.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Banka Havalesinde Ciro Sözleşmesi Çerçevesinde Verilen Ödeme Talimatının Hukuki Niteliği, Batider 2000/VI, C.XX, Sy.3, s.17-38.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Yargıtay Kararları Açısından Havale, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C.XIV’den ayrı bası, Ankara (4-5 Nisan) 1997, s.341-382.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Kefalet hukukunda İrade Özgürlüğünün Sınırları-Türk Hukuku Açısından Alman Federal Alman Anayasa Mahkemesi’nin 19.10.1993 tarihli Kararı ve Bu Çerçevede Gelişen Alman Federal Temyiz Mahkemesinin İçtihadı, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C.XV’den ayrı bası, Ankara (5 Haziran) 1998, s.105-129.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Ist der Vertrag zugunsten Dritter ein schuldrechtlichs Verfügungsgeschaeft? –Über Heilmann’s Aufsatz in der NJW 1968, s.1853 ff.- , AÜSBF Dergisi, Haziran-Aralık 1991, C.46,Sy.3-4, s.131-141.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Factoring İşleminin Hukuki Niteliği, Ankara 1992.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Havalenin Hukuki Niteliği Üzerine, AÜSBF Dergisi, Ocak-haziran 1994, C. 49, Sy.1-2, s.291-301.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Türk Borçlar Hukukunda Havale, Ankara 2000

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Alacağın Temlikinin Benzer Üçlü İlişkiler Karşısındaki Teorik Sınırı Sorunu, Ankara 1989.

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -

  -

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  BORCUN KAYNAKLARI

 • 2003 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2007 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2010 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2013 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2015 BAHAR

  INŞAAT HUKUKU

  -

 • 2016 BAHAR

  INŞAAT HUKUKU

  -

 • 2017 GÜZ

  INŞAAT HUKUKU

  -

 • 2016 BAHAR

  İnşaat Hukuku

  -

 • 2017 BAHAR

  -

  -

 • 2016 GÜZ

  -

  -

 • 2017 GÜZ

  -

  -

 • 2018 GÜZ

  -

  -

 • 2018 BAHAR

  --

  -

 • 2017 GÜZ

  --

  -

 • 2018 GÜZ

  --

  -

 • 2018 BAHAR

  CRIMINAL CONDITION IN TURKISH LAW

  -

 • 2016 BAHAR

  -

  -

 • 2016 BAHAR

  YENI SÖZLEŞME TIPLERI

  -

 • 2017 GÜZ

  YENI SÖZLEŞME TIPLERI

  -

 • 2016 GÜZ

  YENI SÖZLEŞME TIPLERI I

  -

 • 2017 GÜZ

  YENI SÖZLEŞME TIPLERI I

  -

 • 2018 GÜZ

  YENI SÖZLEŞME TIPLERI I

  -

 • 2016 BAHAR

  -

  -

 • 2017 BAHAR

  -

  -

 • 2018 BAHAR

  NEW CONTRACT TYPES II

  -

At My Office