Work Experience

 • ----- 27 Eylül 2006

  BÖLÜM BAŞKANI

  YDÜ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ, TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

 • 15 TEMMUZ 2013 25 Aralık 2001

  MÜDÜR VEKİLİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

 • ----- 15/07/2013

  MÜDÜR

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

 • ----- 15/07/2013

  BÖLÜM BAŞKANI

  YDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

 • 23 Eylül 2005 15 Nisan 2003

  BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

  YDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • 27 Eylül 2006 23 Eylül 2005

  DEKAN YARDIMCISI

  YDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ,

Education & Training

 • Ph.D. 2002

  YENİÇAĞ TARİHİ

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 • Master1998

  YENİÇAĞ TARİHİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor1995

  TARİH

  EGE ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Kıbrıs'ın Sosyo-ekonomik Tarihi 1726-1750

Book İletişim , Volume 1103, Issue 35, 2005, Pages 452

Abstract

The researches based on the sheri register books that are among the most important references of Ottoman socio-economical history, are observed to be increasing recently. A new one is going to be added to these kinds of researches with this PhD study titled The Socio-Economic History (1726-1750) Of Cyprus Island. Since there are only pre (1698-1726) and post (1750-1800) PhD studies on Cyprus Sheri register books, with this study completing the period among them, the socio-economical structure of Cyprus Island among 1698-1800 is going to be mainly enlightened. This research is dealt in four sections including introduction. The history of Cyprus Island until the mentioned period, is summarized in the introduction section. Under the heading titled Cyprus under Ottoman Rule, that explains the administrational structure, the privileges provided to the Orthodox and Armenian churches in addition to the officials working in Cyprus, and the extensive rights provided to the conculs and translators of foreign governments are handled. Also in this section, the natural disasters that took place on the island are explained. The chapter of Social Life that is sectioned into family structure, population, health, societal relationships, ordinary trials and their punishments, foundations and slavery, investigates the societal life in Cyprus Island. In the chapter of Economical Life, the economical events are examined by the sub-sections of tax, trade, tradesman organisation and the official system of fixed price, agriculture and stockbreeding. Since Muslims and non-Muslims shared a common life in Cyprus Island, the characteristics of both societies are taken into consideration when the above mentioned various subjects are examined. It can be concluded that in this study, the social, economical, cultural and administrational events that happened on Cyprus among 1726-1750, are tried to be brought to light.


Özet

Osmanlı sosyo-ekonomik tarihinin en önemli kaynaklarından biri olan şer‘iye sicilleri üzerinde yapılan çalışmaların son yıllarda büyük artış gösterdiği görülmektedir. Kıbrıs Adasının Sosyo-Ekonomik Tarihi (1726-1750) adı altındaki doktora çalışmasıyla, bu tür araştırmalara bir yenisi eklenmiş olmaktadır. Kıbrıs şer‘iye sicilleri üzerinde, incelenen dönemin öncesi (1698-1726) ve sonrası (1750-1800) hakkında doktora tezleri yapılmış olduğundan, bu çalışma ile Kıbrıs adasının 1698-1800 yılları arasındaki sosyo-ekonomik yapısı aydınlanmış olacaktır. Araştırmamız, girişle birlikte dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, Kıbrıs adasının ilgili döneme kadar olan geçmişi özetlenmiştir. Tezin idarî yapısını oluşturan Osmanlı İdaresinde Kıbrıs başlığı altında ise, adada çalışan resmî görevlilerin yanı sıra Kıbrıs’taki Ortodoks ve Ermeni kiliselerine sağlanan ayrıcalıklarla, adada bulunan yabancı devletlerin konsolos ve tercümanlarına verilen geniş haklar ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde, adada meydana gelen doğal afetler de anlatılmıştır. Sosyal Hayat bölümü, aile yapısı, nüfus, sağlık, toplumsal ilişkiler, adî davalar ve cezaları, vakıflar ile kölelik kısımlarına ayrılarak söz konusu dönemde Kıbrıs adasındaki toplumsal hayat işlenmiştir. Çalışmanın, Ekonomik Yapı bölümü ise, vergi, ticaret, esnaf teşkilâtı ve narh sistemi, ziraat ile hayvancılık üst konularına bölünerek ilgili zaman diliminde adada meydana gelen iktisadî olaylar irdelenmiştir. Kıbrıs, Müslim ve gayrimüslim toplumların bir arada yaşadıkları bir ada olduğundan, yukarıda belirtilen, konular incelenirken her iki toplumun özellikleri göz önünde tutulmuştur. Sonuç olarak, bu çalışmada 1726-1750 yılları arasındaki dönemde Kıbrıs’ta meydana gelen sosyal, ekonomik, kültürel ve idarî alanlardaki olaylar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Evlsm2PnWNsC&oi=fnd&pg=PA7&dq=info:KxnOnp7jGUEJ:scholar.google.com&ots=Q8OzKnXYMx&sig=rY4352RfM6K_lzjduCeRai5T7Oc

General Publication Ottoman Cyprus: a collection of studies on history and culture, 2016

Abstract


Özet

http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/ahmetalieng53a.pdf

General Publication Turkish language and history candidate teachers’ use of metaphors in their perception of computer, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=10775262939607278465&hl=en&oi=scholarr

General Publication Kıbrıs ta Osmanlılar, 2016

Abstract


Özet

http://www.turkishstudies.net/english/DergiPdfDetay.aspx?ID=4266

General Publication The Consuls and Their Activities in Cyprus under the OttomanAdministration (1571-1878), 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=11794351093026701335&hl=en&oi=scholarr

General Publication Kıbrıs ın sosyo-ekonomik tarihi: 1726-1750, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=EJ1059902

General Publication 20th Century British Colonialism in Cyprus through Education., 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakjhs/article/download/5000039740/5000038624

General Publication 2. ULUSLARARASI BODRUM SEMPOZYUMU (9-12 Mayıs 2011), 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=674782240273723194&hl=en&oi=scholarr

General Publication Lefkoşanın 17 numaralı şeri mahkeme sicili (H. 1157-1161 M, 1744-1748)(Transkripsiyon-değerlendirme), 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=6482357067398737821&hl=en&oi=scholarr

General Publication XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kıbrısında Çangarlık, 2016

Abstract


Özet

http://haypedia.com/makale/Osmanl%C4%B1%20Tarihi/9154d852-bbcb-47e2-ac1e-cf1b18d11020.pdf

General Publication Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ ta Ermeni Toplumu ve Faaliyetleri, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1523603651291471544&hl=en&oi=scholarr

General Publication III. Güzelyurt tarih buluşması: 7-8 Nisan 2005: bildiriler, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=701716582477259300&hl=en&oi=scholarr

General Publication Lefkoşa’nın 17 Numaralı Şer ‘i Mahkeme Sicili (H. 1157-1161/M. 1744-1748), 2016

Abstract


Özet

http://www.turkishstudies.net/english/DergiPdfDetay.aspx?ID=5331

General Publication OSMANLI İDARESİNDE KIBRIS’TA GÖREV YAPAN MÜFTÜLER VE FAALİYETLERİ (1571-1878), 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/45400300/Arkeolojik_Veriler_Ve_Muze_Buluntulari_Isiginda_Urartu_Madeni_Bilezikleri.pdf

General Publication Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 42 Volume: 9 Issue: 42 Şubat 2016 February 2016 www. sosyalarastirmalar. com Issn: 1307-9581, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=8070317584470907943&hl=en&oi=scholarr

General Publication XVIII. Yüzyılda Kıbrıs Adasında htida Hareketleri, 2016

Abstract


Özet

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C3%96ZKUL-Ali-Efdal-OSMANLI-KIBRISI%E2%80%99NDA-%C4%B0PEK-%C3%9CRET%C4%B0M%C4%B0-VE-T%C4%B0CARET%C4%B0.pdf

General Publication OSMANLI KIBRISI’NDA İPEK ÜRETİMİ VE TİCARETİ, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9773084767555235102&hl=en&oi=scholarr

General Publication XI. Uluslararası edebiyat şöleni,(23-28 Ekim 2005): bildiriler, 2016

Abstract


Özet

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi13kadinsayisipdf/ozkul_aliefdal.pdf

General Publication OSMANLI İDARESİNDE KIBRIS ADASINDAKİ İSLÂMİYETE GEÇMEDE (HT DA) KADINLARIN DURUMU THE CONDITIONS REGARDING THE WOMEN’S CONVERSION TO THE ISLAMIC RELIGION (IHTIDA) DURING THE OTTOMAN RULE, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=12208484240375646998&hl=en&oi=scholarr

General Publication Av ve avcılık kitabı, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=3346903807864734145&hl=en&oi=scholarr

General Publication Geçmede (İhtida) Kadınların Durumu”, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Bayram_Sahin5/publication/309643490_MOBIL_PAZARLAMA_VE_ONLINE_ALISVERIS_ILISKISINE_YONELIK_TUKETICI_ALGILARI_SEYAHAT_ACENTASI_MUSTERILERINE_YONELIK_BIR_ARASTIRMA_CONSUMER_PERCEPTION_TOWARDS_RELATIONSHIP_OF_MOBILE_MARKETING_AND_ONLINE_SH/links/581b4fb908ae40da2ca8fc34.pdf

General Publication Yayın Kurulu/Editorial Board, 2016

Abstract


Özet

General Publication 18. Yüzyılda Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Meydana Gelen Boşanma Olayları, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=15533189866221362016&hl=en&oi=scholarr

General Publication Lefkoşa’nın 4 Numaralı Şer’iye Sicili (H. 1043-1046), 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=4934786039989945408&hl=en&oi=scholarr

General Publication Hapishane kitabı, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9151339875427909940&hl=en&oi=scholarr

General Publication XVIII. Yüzyıl Kıbrıs Ermenilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=13060797649141786368&hl=en&oi=scholarr

General Publication The Divorce Instances in Cyprus under the Ottoman Rule during the 18th Century, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=8984945148196170074&hl=en&oi=scholarr

General Publication Kıbrıs Başpiskoposlarından Yovakim’e verilen Tayin Beratı, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=15426033400905450516&hl=en&oi=scholarr

General Publication Village life in Cyprus at the time of the Ottoman conquest, 2016

Abstract


Özet

Lefkoşa’nın 4 Numaralı Şer’iye Sicili (H. 1043-1046)

Original Article Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Lisans Tezi, Kısım II, İzmir, Volume *, Issue -, 1995, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Lefkoşa’nın 4 Numaralı Şer’iye Sicili (H. 1043-1046)

Original Article Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Lisans Tezi, Kısım II, İzmir, Volume *, Issue -, 1995, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Lefkoşa’nın 17 Numaralı Şer ‘i Mahkeme Sicili

Original Article Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Lisans Tezi, Kısım II, İzmir, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kıbrıs Başpiskoposlarından Yovakim’e verilen Tayin Beratı

Original Article Adım Dergisi, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Lefkoşa’nın 17 Numaralı Şer ‘i Mahkeme Sicili

Original Article Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Lisans Tezi, Kısım II, İzmir, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kıbrıs Başpiskoposlarından Yovakim’e verilen Tayin Beratı

Original Article Adım Dergisi, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Ahmet Özgiray’a Armağan, Tarihin Dçinden

Original Article Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Ahmet Özgiray’a Armağan, Tarihin Dçinden, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Ahmet Özgiray’a Armağan, Tarihin Dçinden

Original Article Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Ahmet Özgiray’a Armağan, Tarihin Dçinden, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

XVIII. Yüzyılda Kıbrıs Adasında htida Hareketleri

Original Article XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006-Ankara, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

XVIII. Yüzyılda Kıbrıs Adasında htida Hareketleri

Original Article XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006-Ankara, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

XVIII. Yüzyıl Kıbrıs Ermenilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları

Original Article Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Erciyes Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk Ermeni İlişkileri Örneği, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

XVIII. Yüzyıl Kıbrıs Ermenilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları

Original Article Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Erciyes Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk Ermeni İlişkileri Örneği, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

XVIII. Yüzyıl Kıbrıs Ermenilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları

Original Article Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Erciyes Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk Ermeni İlişkileri Örneği, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kıbrıs ta Osmanlılar

Original Article Galeri Kültür Yayınları, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kıbrıs ta Osmanlılar

Original Article Galeri Kültür Yayınları, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ottoman Cyprus: a collection of studies on history and culture

Original Article Otto Harrassowitz Verlag, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ottoman Cyprus: a collection of studies on history and culture

Original Article Otto Harrassowitz Verlag, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kıbrıs ın sosyo-ekonomik tarihi: 1726-1750

Original Article Dipnot Yayınları, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kıbrıs ın sosyo-ekonomik tarihi: 1726-1750

Original Article Dipnot Yayınları, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

20th Century British Colonialism in Cyprus through Education

Original Article Tarih Okulu Dergisi, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

20th Century British Colonialism in Cyprus through Education

Original Article Tarih Okulu Dergisi, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

OSMANLI İDARESİNDE KIBRIS’TA GÖREV YAPAN MÜFTÜLER VE FAALİYETLERİ (1571-1878)

Original Article Electronic Turkish Studies, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Turkish Language and History Candidate Teachers’ Use of Metaphors in Their Perception of a Computer

Original Article Eurasian Journal of Educational Research, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Consuls and Their Activities in Cyprus under the Ottoman Administration (1571-1878)

Original Article Turkish Studies, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

OSMANLI İDARESİNDE KIBRIS’TA GÖREV YAPAN MÜFTÜLER VE FAALİYETLERİ (1571-1878)

Original Article Electronic Turkish Studies, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Yapılandırmacı Öğrenme Temelinde Türkçe ve Tarih Öğretiminde Bilgisayarların Kullanımı

Original Article Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Turkish Language and History Candidate Teachers’ Use of Metaphors in Their Perception of a Computer

Original Article Eurasian Journal of Educational Research, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Yapılandırmacı Öğrenme Temelinde Türkçe ve Tarih Öğretiminde Bilgisayarların Kullanımı

Original Article Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Consuls and Their Activities in Cyprus under the Ottoman Administration (1571-1878)

Original Article Turkish Studies, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

THE CONSULS AND THEIR ACTIVITIES IN CYPRUS UNDER THE OTTOMAN ADMINISTRATION (1571-1878)

Original Article Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8 Winter 2013, Issue 2, 2013, Pages 239-283

Abstract

Cyprus has a very important strategic geographic position in the Mediterranean and especially in the Eastern Mediterranean Sea. Because of this position, Cyprus has attracted an important part of the Mediterranean trade in the course of history, and the states in charge of trade in the Mediterranean Sea, held Cyprus for their different aims. Therefore, nearly all the states that were trading in the lands of the Ottoman Empire had merchants on the island. The states which had embassies in Istanbul used to appoint the consuls, who were their representatives on the island, to deal with the foreign merchants and their problems on the island. These consuls were given power by the Ottoman state to enliven the trade. These consuls were given great deal of authority to liven up the trade. In the beginning, the Ottoman Empire only let these consuls stay in Tuzla district of Cyprus (Larnaca). However, towards the end of the 18th Century and the beginning of the 19th Century, the states that had consulates in Cyprus started having consulate representatives in Limassol, Famagusta, Paphos and even in Nicosia. The most dominant countries, such as England, France and Holland had consuls and consuls’ interpreters in Cyprus. In this study, data will be presented involving details on the identities and activities of the consuls and their interpreters as well as the dates they started and ended their posts. Trade in the Mediterranean Sea involving Cyprus was deeply affecting the Cypriot community and the socio-economic structure in Cyprus. This study will focus on the influential port cities in the Mediterranean and discuss the dimension of trade in Cyprus. Trading conflicts’ and contraband activities in the Mediterranean due to the rivalry among Western countries such as France, Holland and England is also discussed. In addition, different measures taken not to pay the Ottomans tariffs and the harm given to the Ottoman economy by the contraband activities are highlighted. This study focuses on consulate activities in Cyprus during the Ottoman period including consuls, their interpreters, and the trade carried out by the traders and their trading products. This study has been supported by the data gained from Cyprus Nicosia judicial record (Şer-i Sicil) registers and from the diary entries of the consuls, vice-consuls of the other countries and those of European travellers. The findings of the study aims to demonstrate and reach conclusions on the importance of Cyprus in terms of trade in the Mediterranean Sea, the influence of such trade on Cypriot citizens, the positive effects and negative effects of the consuls and their interpreters on the socio-economic structure in Cyprus.


Özet

Kıbrıs, Akdeniz’de ve özellikle Doğu Akdeniz’de stratejik ve coğrafi bakımdan çok önemli bir konuma sahip bulunmaktaydı. Söz konusu konumundan dolayı tarih boyunca Akdeniz ticaretinde önemli bir paya sahip olmuştur. Tarih boyunca Akdeniz’de ticaret yapan devletler Kıbrıs adasını da çeşitli amaçları için kullanmaktaydılar. Dolayısıyla Osmanlı ülkesinde ticaret yapan devletlerin hemen hemen hepsinin adada tüccarları bulunmaktaydı. Kıbrıs adasında bulunan yabancı tüccarların sorunlarıyla ilgilenmeleri için İstanbul’da elçileri bulunan devletler adaya vekilleri olan konsolosları atamaktaydılar. Söz konusu konsoloslara ticareti canlandırmak için Osmanlı Devleti tarafından geniş yetkiler verilmiştir. Başlangıçta Osmanlı Devleti konsolosların Kıbrıs adasında sadece Tuzla kazasında kalmalarına izin vermişti. Ancak 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılda adada konsolosları olan devletlerin Limasol’da, Mağusa’da, Baf’ta ve hatta Lefkoşa’da konsolos vekilleri olmaya başlamıştı. Kıbrıs adasının ticaretinde söz sahibi ülkelerin başında da İngiltere, Fransa ile Hollanda ve onun adadaki temsilcisi olan konsolosu ve konsolos tercümanı gelmekteydi. Osmanlı idaresinde adada görev yapan konsoloslar ve tercümanlarının kimlikleri, göreve başlangıç ve bitiş tarihleri ile faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiştir. Akdeniz’de yapılan Kıbrıs bağlantılı ticaret Kıbrıs halkını da etkilemekte ve adanın sosyo-ekonomik kültüründe derin izler bırakmaktaydı. Araştırmada Akdeniz ticaretinde etkili olan liman kentleri ile Kıbrıs adasının ticari boyutu karşılaştırılmıştır. İlgili çalışmada Akdeniz’de Batılı devletlerin özellikle İngiltere, Fransa ve Hollanda’nın aralarındaki ticari rekabetten ötürü meydana gelen çatışma ve korsanlık faaliyetlerine de değinilmiştir. Ayrıca Akdeniz’de yapılan kaçakçılık ve Osmanlı Devleti’ne gümrük vermemek için kullanılan çeşitli yöntemlerin de Osmanlı Devleti’nin ekonomisine yaptığı zararın da boyutları verilmiştir. Söz konusu araştırma Osmanlı dönemindeki Kıbrıs adasında kurulan konsolosluklar ve faaliyetlerini kapsamaktadır. Araştırma sürecinde genel olarak Osmanlı idaresinde Kıbrıs adasındaki konsoloslar, konsolos vekilleri, konsolos tercümanları ile adada faaliyet gösteren müstemen tüccarının adada yaptıkları ticaret ve ticarî ürünler üzerinde durulmuştur. Araştırma Kıbrıs Lefkoşa Şeriye Sicillerinden yola çıkılarak elde edilen verilerle desteklenmiştir. Ayrıca Kıbrıs adasında görev yapan konsolos veya konsolos vekilleri ile Avrupalı seyyahların ada ile ilgili tuttukları günlüklerindeki bilgilerle de elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda öz olarak Kıbrıs adasının Akdeniz ticaretindeki önemi, adalıların bu ticaretten etkilendikleri noktalar ile yabancı devletlerin adadaki temsilcileri olan konsolosların, konsolos vekillerinin ve konsolos tercümanlarının adanın sosyo-kültürel yapısına yaptıkları olumlu-olumsuz katkılar ile ilgili sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

OSMANLI İDARESİNDE KIBRIS’TA GÖREV YAPAN MÜFTÜLER VE FAALİYETLERİ (1571-1878)

Original Article Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , Volume 8 , Issue 7, 2013, Pages 459-485

Abstract

THE MUFTIS AND THEIR ACTIVITIES IN CYPRUS UNDER THE OTTOMAN ADMINISTRATION (1571-1878) One of the organisations that the Ottoman Empire formed in Cyprus was the Mufti organisation in order to distribute justice for islanders. In case of conflicts, the mission of these muftis was to publish a fatwa in order to help solving those conflicts. However, it is also known that, they had some problems with administrators of the island because of the fatwas they published. They were also naturally assisting Muslim judge (kadi-naip), the head of Sharia court (Şer’i Mahkeme), because they belonged to ilmiye class. Kadi, used to get help from muftis in terms of publishing a fatwa and grounding their decisions in accordance with those fatwa. The muftis that were serving their duty in Cyprus were from the island and it is obvious that different members of some families have continued the same duty respectively after each other. According to documents, it is known that mufti had the chance to continue doing their own jobs at the same time with their mufti duty. This condition increased the attraction of the mufti position. Sometimes, this situation created problems between changing old and new mufti, just like other officials and created contention between them. Apart from these, they have also participated in positions like proxy and tutelar because they were accepted as trusted persons. Also we learned to the documents muftis are engaged in trade and farming besides their official jobs. As a result, muftis who served under Ottoman rule in Cyprus, has been one of the most important of the authorities referred to the various disputes.


Özet

Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ta kurmuş olduğu teşkilatlardan birisi de adalılara adalet dağıtılmasına aracılık eden müftülük teşkilatıdır. Kıbrıs adasında faaliyet gösteren müftüler anlaşmazlık durumlarında verdikleri fetvalarla karışık durumların çözülmesine yardımcı olmaktaydılar. Bazı zamanlarda ise verdikleri fetvalar yüzünden adadaki bazı yöneticilerle sorun yaşadıkları da olabiliyordu. Müftüler ilmiye sınıfına mensup olduklarından dolayı Şeriye Mahkemesi’nin başındaki kadı-naiplerin en büyük doğal yardımcılarıdırlar. Kadılar çeşitli davalarda müftülerden fetva almakta ve davayı aldığı fetvaya dayandırarak çözmektedirler. Kıbrıs’ta görev yapan müftülerin adalı oldukları ve bazı ailelerden birkaç kişinin sırasıyla müftülük yaptıkları görülmektedir. Ayrıca adada görev yapan birçok müftünün asli görevlerinin yanında yaptıkları işlerden dolayı zenginleştikleri belgelerden öğrenilebilmektedir. Bu durum da müftülük makamının cazibesini artırmaktaydı. Bu da kimi zaman diğer resmi görevlilerde olduğu gibi eski ve yeni müftüler arasında çekişme yaşanmasına neden olabilmekteydi. Müftüler güvenilir kişi olarak kabul edildiklerinden dolayı vekillik, vasilik, nazırlık gibi görevlerde de bulunmuşlardır. Ayrıca belgelerden müftülerin asli görevlerinin yanında ticaret ve çiftçilikle de uğraştıkları öğrenilmektedir. Sonuç olarak Osmanlı idaresinde görev yapan müftülerin birçok anlaşmazlıklarda başvurulan mercilerin en önemlilerinden birisi olmuştur.

18. Yüzyılda Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Meydana Gelen Boşanma Olayları

Original Article Türk Tarih Kurumu, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

18. Yüzyılda Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Meydana Gelen Boşanma Olayları

Original Article Türk Tarih Kurumu, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

18. YÜZYILDA OSMANLI İDARESİNDE KIBRIS'TA MEYDANA GELEN BOSANMA OLAYLARI

Original Article BELLETEN, Volume LXXIX, Issue 284, 2015, Pages 125-162

Abstract

THE INSTANCES OF DIVORCE IN CYPRUS UNDER THE OTTOMAN RULE DURING THE 18th CENTURY There are several sources that provide information about family life in Cyprus during the Ottoman period. In bi-communal (Muslim & non-Muslim) countries like Cyprus, family life displays variations. Despite taking place rarely, there had been bi-communal marriages allowed under Muslim law at the time. Although there are not many marriages being recorded in the Ottoman registers, there are records of divorces. During the 18th century, there were three types of divorces (talak, muhalaa and tefrik), muhalaa (negotiated divorce) being the most popular one during the first half of the century. In certain negotiated divorces, it was common knowledge recorded in the registers that women had compensated men under bedel-i hul to persuade them to get a divorce. Irretrievable breakdown of marriage was the main reason for divorce in court. One of the reasons why some of the divorces became court cases was because of mehr-i müeccel disagreement. When the divorce was finalised, mothers would generally take the children and fathers had to pay nafaka and kisve baha to help support the children. When Nicosia registers are analysed, it is possible to say that there is more information on the cases of divorce recorded during the 18th century when compared to other periods; some of which took place between non-Muslim couples. Such registers provide a great deal of important information to do with Cypriot family life at the time.


Özet

Osmanlı Devleti idaresinde Kıbrıs adasında aile hayatı ile ilgili kaynaklarda birçok bilgi bulunmaktadır. Kıbrıs gibi iki toplumlu (Müslüman-gayrimüslim) bölgelerde aile hayatı çeşitlilik göstermektedir. Kıbrıs’ta İslam hukukunun izin verdiği şekliyle, iki toplumlu evlilikler az da olsa bulunmaktadır. Osmanlı döneminde Kıbrıs adasında evlenme kayıtları sicillerde pek fazla olmamasına karşın boşanma ile ilgili hükümler sicillerde yer almaktadır. 18. yüzyılda adada 3 şekil boşanma (talak, muhalaa ve tefrik) görülmesine karşın bunlar arasında muhalaa (anlaşmalı boşanma) şeklindeki boşanma türü söz konusu yüzyılın ilk yarısında diğer boşanma çeşitlerine göre çok daha fazla tercih edilmektedir. Bazı muhalaa türü boşanmalarda kadınların erkekleri boşanmaya razı edebilmek için onlara bedel-i hul adı altında çeşitli bedeller verdikleri belgelerden öğrenilmektedir. Şer‘i Mahkemeye yansıyan boşanma davalarında boşanma için gösterilen sebep genellikle şiddetli geçimsizliktir. Boşanma davalarının bir kısmının mahkemeye yansımasının nedeni olarak da çiftler arasındaki mehr-i müeccel anlaşmazlığı olduğu görülmektedir. Boşanmalardan sonra çocukların genellikle anneye bırakıldığı ve babanın çocuklarına miktarı mahkeme tarafından belirlenen nafaka ve kisve baha verdiği hükümlerden anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Lefkoşa sicillerinden anlaşıldığı üzere Kıbrıs adasında 18. yüzyılda görülen boşanma ile ilgili bilgiler diğer dönemlere nazaran oldukça fazladır. Bu belgelerin bir kısmının da adalı gayrimüslim çiftlere ait olduğu görülmektedir. Söz konusu döneme ait kayıtlar Kıbrıs aile hayatı ile ilgili çok önemli bilgiler vermektedirler.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  ARCHAEOLOGY (ELECTIVE)

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2019 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2019 YAZ

  Ottoman History and Civilisation II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  20TH CENTURY REGIME ON THE EFFECTS OF EDUCATION

 • 2014 BAHAR

  FIELD TEACHING RESEARCH PROJECT

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF AMERICA

  Amerika'daki yerli halkların Avrupalıların kıtaya ulaşmasından sonra yaşadıkları sorunları, Batılıların sömürgeleştirme faaliyetlerini, kıtadaki bağımsızlık savaşlarını ve bu savaşlar neticesinde kurulan devletlerde yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla değerlendirmektir.

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF AMERICA

  Amerika'daki yerli halkların Avrupalıların kıtaya ulaşmasından sonra yaşadıkları sorunları, Batılıların sömürgeleştirme faaliyetlerini, kıtadaki bağımsızlık savaşlarını ve bu savaşlar neticesinde kurulan devletlerde yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla değerlendirmektir.

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF AMERICA

  Amerika'daki yerli halkların Avrupalıların kıtaya ulaşmasından sonra yaşadıkları sorunları, Batılıların sömürgeleştirme faaliyetlerini, kıtadaki bağımsızlık savaşlarını ve bu savaşlar neticesinde kurulan devletlerde yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla değerlendirmektir.

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF AMERICA

  Amerika'daki yerli halkların Avrupalıların kıtaya ulaşmasından sonra yaşadıkları sorunları, Batılıların sömürgeleştirme faaliyetlerini, kıtadaki bağımsızlık savaşlarını ve bu savaşlar neticesinde kurulan devletlerde yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla değerlendirmektir.

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF AMERICA

  Amerika'daki yerli halkların Avrupalıların kıtaya ulaşmasından sonra yaşadıkları sorunları, Batılıların sömürgeleştirme faaliyetlerini, kıtadaki bağımsızlık savaşlarını ve bu savaşlar neticesinde kurulan devletlerde yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla değerlendirmektir.

 • 2015 GÜZ

  Archaeology

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2016 GÜZ

  Archaeology

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2017 GÜZ

  Archaeology

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2016 BAHAR

  ARCHAEOLOGY (ELECTIVE)

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2017 GÜZ

  ARCHAEOLOGY (ELECTIVE)

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2016 AKADEMİK YILI

  ATATURK AND HISTORY OF MODERN TURKEY I

 • 2017 AKADEMİK YILI

  ATATURK AND HISTORY OF MODERN TURKEY I

 • 2017 YAZ

  ATATURK AND HISTORY OF MODERN TURKEY I

 • 2016 AKADEMİK YILI

  ATATURK AND HISTORY OF MODERN TURKEY II

 • 2017 AKADEMİK YILI

  ATATURK AND HISTORY OF MODERN TURKEY II

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLE OF ATATURK'S

  -

 • 2015 BAHAR

  ATATURK'S PRINCIP & TURKISH REFORM

 • 2016 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIP & TURKISH REFORM

 • 2016 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

 • 2017 BAHAR

  ATATURK'S PRINCIPLES II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK'S I

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH REP.

  atı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF TURKISH REP.

  atı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 YAZ

  HISTORY OF TURKISH REP.

  atı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2017 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES AND REVOLUTIONARY HISTORY I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES AND REVOLUTIONARY HISTORY II

 • 2014 YAZ

  ATATURKS PRINCIPLES AND REVOLUTIONARY HISTORY II

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF TURKISH REP.

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  HISTORY I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2012 AKADEMİK YILI

  -

 • 2013 AKADEMİK YILI

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES ATATURK'S II

 • 2014 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2015 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2015 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2016 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 YAZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH REPUBLIC

 • 2014 YAZ

  HISTORY OF TURKISH REPUBLIC

 • 2016 AKADEMİK YILI

  PRIN OF ATATURK HIS.OFT.R

  tatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı, üniversite gençliğine Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak, Atatürkçü Düşünce’yi ve onun dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve bunun yanında çağdaş değerleri benimsetmektir.

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLE OF ATATÜRK

  -

 • 2018 GÜZ

  PRINCIPLE OF ATATÜRK

  -

 • 2014 YAZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND TURKISH HISTORY II

 • 2015 YAZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND TURKISH HISTORY II

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES ATATURK'S I

 • 2016 GÜZ

  -

 • 2016 GÜZ

  ATATÜRK İLKELERİ I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK I

 • 2014 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK’S I

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK’S I

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK’S I

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK’S I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK'S I

 • 2016 GÜZ

  PRINCPLES OF ATATURK'S I

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK’S II

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK'S

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK'S II

 • 2014 BAHAR

  ATATÜRK’S PRINCIPLES & REF

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 BAHAR

  ATATÜRK’S PRINCIPLES & REF

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  ATATÜRK’S PRINCIPLES & REF

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATÜRK’S PRINCIPLES & REF

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 BAHAR

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 BAHAR

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES & REF.

 • 2015 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES & REF.

 • 2015 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES & REF.

 • 2015 BAHAR

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

 • 2014 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  *İnkılap kavramının içeriğini doğru tanımlar. *Millî Mücadele’yi doğru yorumlar. *Millî egemenlik kavramının gelişme sürecini ve anlamı kavrar. *Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlar. *Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi yorumlar.-

 • 2015 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

 • 2015 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

 • 2015 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  *İnkılap kavramının içeriğini doğru tanımlar. *Millî Mücadele’yi doğru yorumlar. *Millî egemenlik kavramının gelişme sürecini ve anlamı kavrar. *Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlar. *Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi yorumlar.-

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  *İnkılap kavramının içeriğini doğru tanımlar. *Millî Mücadele’yi doğru yorumlar. *Millî egemenlik kavramının gelişme sürecini ve anlamı kavrar. *Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlar. *Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi yorumlar.-

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND TURKISH HISTORY

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND TURKISH HISTORY I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

 • 2016 GÜZ

 • 2016 GÜZ

  --

  --

 • 2015 GÜZ

  ATA.PRI.&HIST.OF TURK.REV.I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATA.PRI.&HIST.OF TURK.REV.I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2014 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS

 • 2016 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY OF THE REVOLUTION

 • 2016 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY OF THE REVOLUTION

  *İnkılap kavramının içeriğini doğru tanımlar. *Millî Mücadele’yi doğru yorumlar. *Millî egemenlik kavramının gelişme sürecini ve anlamı kavrar. *Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlar. *Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi yorumlar.

 • 2016 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY OF THE REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

 • 2017 BAHAR

  ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 BAHAR

  ATATURK'S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

 • 2014 BAHAR

  ATATURK'S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2015 BAHAR

  ATATURK'S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

 • 2015 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

 • 2015 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2016 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

 • 2016 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2016 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

 • 2015 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

 • 2016 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 Academic Year

  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 Academic Year

  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY I

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY I

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND HISTORY OF MODERN TURKEY I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  ATA. PRINCIPLES & HISTORY OF TURK REV. I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATA. PRINCIPLES & HISTORY OF TURK REV. I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 BAHAR

  ATA.PRI. HISTORY OF TURK REV. I

 • 2016 GÜZ

  ATA.PRI. HISTORY OF TURK REV. I

 • 2014 YAZ

  ATA.PRI. HISTORY OF TURK REV. I

 • 2015 GÜZ

  ATA.PRI.& HIST. OF TURK.REV.I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATA.PRI.& HIST. OF TURK.REV.I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES & REF. I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  ATATURKPRINCIPLES&HISTORYOFTURKISHREVOLUTIONI

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURKPRINCIPLES&HISTORYOFTURKISHREVOLUTIONI

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 AKADEMİK YILI

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2017 AKADEMİK YILI

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 BAHAR

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2017 BAHAR

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2018 BAHAR

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2017 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2018 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2019 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 YAZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2017 YAZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK'SPRINCIPLESANDHISTORY OF TURKISHREVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2013 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

 • 2017 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

 • 2016 GÜZ

  ATATÜRK PRINCIPAL AND HISTORY I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY I

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY I

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND TURKISH HISTORY

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 YAZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND TURKISH HISTORY

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  THE PRINCIPLES AND REFORMS OF ATATURK I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  ATA. PRINCIPLES & HISTORY OF TURK REV. II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2016 GÜZ

  ATA. PRINCIPLES & HISTORY OF TURK REV. II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2014 YAZ

  ATA. PRINCIPLES & HISTORY OF TURK REV. II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2014 BAHAR

  ATA.PRI. HISTORY OF TURK REV. II

 • 2015 BAHAR

  ATA.PRI. HISTORY OF TURK REV. II

 • 2014 BAHAR

  ATA.PRI.& HIST. OF TURK.REV.II

 • 2014 BAHAR

  ATA.PRI.& HIST. OF TURK.REV.II

 • 2015 BAHAR

  ATA.PRI.& HIST. OF TURK.REV.II

 • 2014 BAHAR

  ATA.PRI.&HIST.OF TURK.REV.II

 • 2015 BAHAR

  ATA.PRI.&HIST.OF TURK.REV.II

 • 2014 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES & REF. II

 • 2014 BAHAR

  ATATURKPRINCIPLES&HISTORYOFTURKISHREVOLUTIONII

 • 2015 BAHAR

  ATATURKPRINCIPLES&HISTORYOFTURKISHREVOLUTIONII

 • 2017 BAHAR

  ATATURK'S PRINCIPLES II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2013 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

 • 2016 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

 • 2017 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

 • 2017 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2016 BAHAR

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2017 BAHAR

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2018 BAHAR

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2019 BAHAR

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2014 GÜZ

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2016 GÜZ

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2017 GÜZ

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2018 GÜZ

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2019 GÜZ

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2016 YAZ

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2017 YAZ

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2018 YAZ

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

 • 2014 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY II

 • 2014 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY II

 • 2015 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY II

 • 2016 Academic Year

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2017 Academic Year

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2018 Academic Year

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2006 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2017 GÜZ

  ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2015 GÜZ

  ATATURK PRINCIPLES &HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK PRINCIPLES &HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 BAHAR

  ATATÜRK ILKELERI VE INKILAPLÂP TARIHI II

 • 2014 BAHAR

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 BAHAR

  -

  .

 • 2015 BAHAR

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  -

  .

 • 2015 GÜZ

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  -

  .

 • 2016 GÜZ

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

 • 2014 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 BAHAR

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2015 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

 • 2015 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2014 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY OF THE REVOLUTION

 • 2014 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY OF THE REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY OF THE REVOLUTION

 • 2016 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY OF THE REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF THE TURKISH REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF ATATURK'S PRINCIPLES AND TURKISH REFORMS

 • 2018 GÜZ

  PRINCIPLE OF ATATURK

  -

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLE OF ATATURK I

  -

 • 2016 GÜZ

  TURKISH REFORMS AND ATATURKS PRINCIPLES

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  -

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTION II

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2017 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES AND REVOLUTIONARY HISTORY

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES AND THE HISTORY OF THE TEVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF TURKISH RENOVATION I

 • 2016 GÜZ

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF TURKISH

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLE OF ATATÜRK

  -

 • 2014 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK I

  -

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK I

 • 2014 YAZ

  PRINCIPLES OF ATATURK I

  -

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURKS I

  -

 • 2014 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES AND REVOLUTIONARY HISTORY

 • 2018 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES AND THE HISTORY OF THE TEVOLUTION II

 • 2017 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK II

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK II

 • 2014 YAZ

  PRINCIPLES OF ATATURK II

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 BAHAR

  ATATURK’S PRNCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2015 GÜZ

  ATATURK’S PRNCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2016 GÜZ

  ATATURK’S PRNCIPLES AND TURKISH REFORM

  .

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTION I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

 • 2016 BAHAR

 • 2014 BAHAR

  ATATURK PRINCIPLES AND REFORMS

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 BAHAR

  ATATURK PRINCIPLES AND REFORMS

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  ATATURK PRINCIPLES AND REFORMS

 • 2015 GÜZ

  ATATURK PRINCIPLES AND REFORMS

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURK PRINCIPLES AND REFORMS

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2015 GÜZ

  ATATURKPRINCIPLES&HISTORYOFTURKISHREVOLUTIONI

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  ATATURKPRINCIPLES&HISTORYOFTURKISHREVOLUTIONI

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2014 BAHAR

  ATATURKPRINCIPLES&HISTORYOFTURKISHREVOLUTIONII

 • 2015 BAHAR

  ATATURKPRINCIPLES&HISTORYOFTURKISHREVOLUTIONII

 • 2014 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY

 • 2015 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY

 • 2015 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY

 • 2016 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES AND HISTORY

 • 2014 BAHAR

  THESIS

  Tarih bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bilgilerin bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve lisansüstü çalışmalarına temel hazırlamaktır.

 • 2016 BAHAR

  THESIS

  Tarih bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bilgilerin bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve lisansüstü çalışmalarına temel hazırlamaktır.

 • 2016 BAHAR

  THESIS

  Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlatılması ve uygulanması, araştırma basamakları ve tez yazımı için gereken aşamaların tamamlanması bu dersin içeriğini oluşturur.

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlatılması ve uygulanması, araştırma basamakları ve tez yazımı için gereken aşamaların tamamlanması bu dersin içeriğini oluşturur.

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlatılması ve uygulanması, araştırma basamakları ve tez yazımı için gereken aşamaların tamamlanması bu dersin içeriğini oluşturur.

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlatılması ve uygulanması, araştırma basamakları ve tez yazımı için gereken aşamaların tamamlanması bu dersin içeriğini oluşturur.

 • 2015 GÜZ

  THESIS

  Tarih bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bilgilerin bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve lisansüstü çalışmalarına temel hazırlamaktır.

 • 2016 GÜZ

  THESIS

  Tarih bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bilgilerin bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve lisansüstü çalışmalarına temel hazırlamaktır.

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlatılması ve uygulanması, araştırma basamakları ve tez yazımı için gereken aşamaların tamamlanması bu dersin içeriğini oluşturur.

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  Tarih bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bilgilerin bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve lisansüstü çalışmalarına temel hazırlamaktır.

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF BYZANTION I

  Bizans tarihini tüm yönleriyle öğretmek

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF BYZANTION I

  Bizans tarihini tüm yönleriyle öğretmek

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF BYZANTION II

  Bizans Tarihi ile ilgili siyasi, ekonomik, toplumsal ve siyasi konuları kavrar. Bizans ve Hıristiyanlık dini arasındaki bağlantıları analiz eder.

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF BYZANTION II

  Bizans Tarihi ile ilgili siyasi, ekonomik, toplumsal ve siyasi konuları kavrar. Bizans ve Hıristiyanlık dini arasındaki bağlantıları analiz eder.

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF BYZANTION II

  Bizans Tarihi ile ilgili siyasi, ekonomik, toplumsal ve siyasi konuları kavrar. Bizans ve Hıristiyanlık dini arasındaki bağlantıları analiz eder.

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF MODERN WORLD

  Çağdaş Dünya Tarihinin dönüm noktaları ve bunları belirleyen nedenler ve bu olayların sonuçları hakkında bilgi vermek.

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF MODERN WORLD

  ---------

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF MODERN WORLD

  ----------

 • 2017 BAHAR

  DIPLOMATIC LANGUAGE IN OTTOMAN EMPIRE-I

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR IN CURRICULUM AN INSTRUCTION

  -

 • 2016 BAHAR

  -

  Bu dersin genel amacı Eskiçağ tarihinin kapsamını ve kaynaklarını, EskiçağdaAkdenizçevresindekurulanuygarlıklarınönemlimerkezlerini, Anadolu'da kurulan uygarlıkları, diğerantikuygarlıklarıvebuuygarlıkların insanlığın gelişimine ve günümüze etkilerini irdelemektir.

 • 2015 BAHAR

  ANCIENT HISTORY AND CIVILIZATION

  Bu dersin genel amacı Eskiçağ tarihinin kapsamını ve kaynaklarını, Eskiçağda Akdeniz çevresinde kurulan uygarlıkların önemli merkezlerini, Anadolu'da kurulan uygarlıkları, diğer antik uygarlıkları ve bu uygarlıkların insanlığın gelişimine ve günümüze etkilerini irdelemektir.

 • 2017 GÜZ

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  -

 • 2017 GÜZ

  Contemporary World Problems

  Dünyanın karşı karşıya kaldığı güncel sorunların çeşitlerini ve yapılarını tanıtmak, güncel dünya sorunlarının etkisinin nasıl azaltılabileceğini ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceğini öğretmek, güncel sorunlara çözüm bulmada bireylere düşen görevleri açıklamak.

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY ANATOLIAN

  Anadolu`nun tarih öncesini çağlarını öğreterek yazının ortaya çıkması ve gelişimiyle birlikte başlayan ilkçağ sonucunda Anadolu`da gelişen uygarlıkları tanıtmak.

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY ANATOLIAN

  Anadolu`nun tarih öncesini çağlarını öğreterek yazının ortaya çıkması ve gelişimiyle birlikte başlayan ilkçağ sonucunda Anadolu`da gelişen uygarlıkları tanıtmak.

 • 2015 BAHAR

  TURKISH HISTORY- I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  TURKISH HISTORY- I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  TURKISH HISTORY -I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 BAHAR

  CYPRUS EDUCATION HISTORY

  -

 • 2018 BAHAR

  CYPRUS EDUCATION HISTORY

  -

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS

  --

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS

  --

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS

  -Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF CYPRUS

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF CYPRUS

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF CYPRUS

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF CYPRUS

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS I

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF CYPRUS I

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF CYPRUS I

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF CYPRUS I

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF CYPRUS I

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF CYPRUS I

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2019 BAHAR

  CYPRUS HISTORY II

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS II

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS II

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS II

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS II

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS II

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF CYPRUS II

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2019 BAHAR

  HİSTORY OF CYPRUS

 • 2015 GÜZ

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2015 GÜZ

  CYPRUS TURKISH HISTORY

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2016 GÜZ

  CYPRUS TURKISH HISTORY

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2017 GÜZ

  CYPRUS TURKISH HISTORY

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2018 GÜZ

  CYPRUS TURKISH HISTORY

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2019 GÜZ

  CYPRUS TURKISH HISTORY

  Kıbrıs adasının Akdeniz’de özellikle de Doğu Akdeniz’deki konumunun anlatılması ve Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlerin ve uygarlıkların adaya hakim olma çabalarının ve adaya hakim olmayı başaranların Kıbrıs tarihine ve Kıbrıs adasına yapmış oldukları olumlu ve olumsuz katkıların verilmesi

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH NATIONAL CONTENTION

  Milli Mücadele Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi meselelerinin özellikleri ve sonuçları açıklanmaktadır.

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF TURKISH NATIONAL CONTENTION

  Milli Mücadele Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi meselelerinin özellikleri ve sonuçları açıklanmaktadır.

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF TURKISH NATIONAL CONTENTION

  Milli Mücadele Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi meselelerinin özellikleri ve sonuçları açıklanmaktadır.

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF MIDDLE EUROPE AND CIVILIZATION

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF MIDDLE EUROPE AND CIVILIZATION

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF MIDDLE EUROPE AND CIVILIZATION

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2014 BAHAR

  Medieval History

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2015 BAHAR

  Medieval History

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2016 BAHAR

  Medieval History

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF THE MIDDLE EAST (ELECTIVE)

  x

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF THE MIDDLE EAST (ELECTIVE)

  x

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF THE MIDDLE EAST (ELECTIVE)

  x

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF THE MIDDLE EAST (ELECTIVE)

  x

 • 2014 BAHAR

  OTTOMAN PALEOGRAPHY II

  x

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION I

  Osmanlı Devlet kurumlarının isleyisi, merkez ve tasra teskilatı ve kuruluş ile yükselme dönemlerindeki durumu kavratmak

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION I

  Osmanlı Devlet kurumlarının isleyisi, merkez ve tasra teskilatı ve kuruluş ile yükselme dönemlerindeki durumu kavratmak

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION I

  Osmanlı Devlet kurumlarının isleyisi, merkez ve tasra teskilatı ve kuruluş ile yükselme dönemlerindeki durumu kavratmak

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION I

  Osmanlı Devlet kurumlarının isleyisi, merkez ve tasra teskilatı ve kuruluş ile yükselme dönemlerindeki durumu kavratmak

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION I

  Osmanlı Devlet kurumlarının isleyisi, merkez ve tasra teskilatı ve kuruluş ile yükselme dönemlerindeki durumu kavratmak

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION I

  Osmanlı Devlet kurumlarının isleyisi, merkez ve tasra teskilatı ve kuruluş ile yükselme dönemlerindeki durumu kavratmak

 • 2015 YAZ

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION I

  Osmanlı Devlet kurumlarının isleyisi, merkez ve tasra teskilatı ve kuruluş ile yükselme dönemlerindeki durumu kavratmak

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION II

  OsmanlI Devlet Teskilatını kavratmak

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION II

  OsmanlI Devlet Teskilatını kavratmak

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION II

  OsmanlI Devlet Teskilatını kavratmak

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION II

  OsmanlI Devlet Teskilatını kavratmak

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION II

  OsmanlI Devlet Teskilatını kavratmak

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN STATE ORGANIZATION II

  OsmanlI Devlet Teskilatını kavratmak

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN ECONOMICS

  Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısını tanıma

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN ECONOMICS

  Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısını tanıma

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN ECONOMICS

  Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısını tanıma

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN ECONOMICS

  Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısını tanıma

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN ECONOMICS

  Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısını tanıma

 • 2018 YAZ

  HISTORY OF OTTOMAN ECONOMICS

  Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısını tanıma

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE SOCIAL AND CULTURAL(ELECTIVE)

  Türkiye'nin batılılaşma süreci ile elde ettiği birikimin incelenmesi. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ile sağlanan iktisadi sosyal ve kültürel değişimin tahlili. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik özelliğinin iktisadi ve sosyal yapısı üzerindeki etkileri. Sanayileşme kalkınma programlarının çok partili hayata geçme çabalarının ve ortaya çıkan fikir hareketlerinin incelenmesi

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE SOCIAL AND CULTURAL(ELECTIVE)

  Türkiye'nin batılılaşma süreci ile elde ettiği birikimin incelenmesi. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ile sağlanan iktisadi sosyal ve kültürel değişimin tahlili. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik özelliğinin iktisadi ve sosyal yapısı üzerindeki etkileri. Sanayileşme kalkınma programlarının çok partili hayata geçme çabalarının ve ortaya çıkan fikir hareketlerinin incelenmesi

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE SOCIAL AND CULTURAL(ELECTIVE)

  Türkiye'nin batılılaşma süreci ile elde ettiği birikimin incelenmesi. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ile sağlanan iktisadi sosyal ve kültürel değişimin tahlili. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik özelliğinin iktisadi ve sosyal yapısı üzerindeki etkileri. Sanayileşme kalkınma programlarının çok partili hayata geçme çabalarının ve ortaya çıkan fikir hareketlerinin incelenmesi

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE SOCIAL AND CULTURAL(ELECTIVE)

  Türkiye'nin batılılaşma süreci ile elde ettiği birikimin incelenmesi. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ile sağlanan iktisadi sosyal ve kültürel değişimin tahlili. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik özelliğinin iktisadi ve sosyal yapısı üzerindeki etkileri. Sanayileşme kalkınma programlarının çok partili hayata geçme çabalarının ve ortaya çıkan fikir hareketlerinin incelenmesi

 • 2018 YAZ

  HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE SOCIAL AND CULTURAL(ELECTIVE)

  Türkiye'nin batılılaşma süreci ile elde ettiği birikimin incelenmesi. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ile sağlanan iktisadi sosyal ve kültürel değişimin tahlili. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik özelliğinin iktisadi ve sosyal yapısı üzerindeki etkileri. Sanayileşme kalkınma programlarının çok partili hayata geçme çabalarının ve ortaya çıkan fikir hareketlerinin incelenmesi

 • 2019 BAHAR

  OTTOMAN INSTITUTIONS AND CIVILIZATION

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN (1299-1451) I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN (1299-1451) I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN (1299-1451) I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN (1299-1451) I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN (1299-1451) I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1451-1520) II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1451-1520) II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1451-1520) II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1451-1520) II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1451-1520) II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1451-1520) II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE 1

 • 2015 GÜZ

  Ottoman History and Civilisation I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2016 GÜZ

  Ottoman History and Civilisation I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2017 GÜZ

  Ottoman History and Civilisation I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2018 GÜZ

  Ottoman History and Civilisation I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2019 GÜZ

  Ottoman History and Civilisation I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2017 YAZ

  Ottoman History and Civilisation I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2014 BAHAR

  Ottoman History and Civilisation II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2015 BAHAR

  Ottoman History and Civilisation II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2016 BAHAR

  Ottoman History and Civilisation II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2017 BAHAR

  Ottoman History and Civilisation II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2018 BAHAR

  Ottoman History and Civilisation II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2019 BAHAR

  Ottoman History and Civilisation II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2017 YAZ

  Ottoman History and Civilisation II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2014 BAHAR

  OTTOMAN TURKISH I

 • 2014 BAHAR

  OTTOMAN TURKISH I

  Osmanlıca metinleri okuma

 • 2015 BAHAR

  TEACHING PRACTICE

  Öğretmenlik Uygulaması dersi, öğretmen adaylarının kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında uygulamayı ve mesleğin gerektirdiği temel öğretmenlik becerilerinin yanında özel öğretmenlik becerilerini de kazanmalarını amaçlamaktadır.

 • 2016 BAHAR

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2015 GÜZ

  ELECTIVE I (ARCHEOLOGY)

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2016 GÜZ

  ELECTIVE I (ARCHEOLOGY)

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2017 YAZ

  HISTORY OF SELJUCKS AND ANATOLIAN PRINCIPALITIES I

  -----

 • 2015 BAHAR

  SEMINAR

  ..

 • 2017 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR

 • 2014 BAHAR

  TEACHING SOCIAL SCIENCES

  Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarına ilköğretim Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarını ve önemini kavratmak, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanabilecekleri öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme süreçleri hakkında teorik ve pratik etkinliklerle kazandırmaktır.

 • 2015 BAHAR

  TEACHING SOCIAL SCIENCES

  Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarına ilköğretim Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarını ve önemini kavratmak, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanabilecekleri öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme süreçleri hakkında teorik ve pratik etkinliklerle kazandırmaktır.

 • 2016 BAHAR

  TEACHING SOCIAL SCIENCES

  Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarına ilköğretim Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarını ve önemini kavratmak, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanabilecekleri öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme süreçleri hakkında teorik ve pratik etkinliklerle kazandırmaktır.

 • 2014 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES

  .

 • 2015 BAHAR

  ATATURKS PRINCIPLES

  .

 • 2016 GÜZ

  ATATURKS PRINCIPLES

  .

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF TURKISH

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2017 GÜZ

  MODERN APPROACHES IN HISTORY EDUCATION

  Bu dersin amacı tarih eğitiminde Türkiye'de ve Dünyadaki son gelişmeleri tartışmaktır.

 • 2018 BAHAR

  MODERS APPROACHES IN HISTORY EDUCATION

 • 2016 GÜZ

  HISTORY I

  Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

 • 2017 BAHAR

  PHD THESIS

  --

 • 2016 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF TURKISH THOUGHT

  -

 • 2015 GÜZ

  History of the Republic of Turkey I

  Milli Mücadele Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi meselelerinin özellikleri ve sonuçları açıklanmaktadır.

 • 2016 GÜZ

  History of the Republic of Turkey I

  Milli Mücadele Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi meselelerinin özellikleri ve sonuçları açıklanmaktadır.

 • 2014 BAHAR

  History of the Republic of Turkey II

  -

 • 2015 BAHAR

  History of the Republic of Turkey II

  -

 • 2016 BAHAR

  History of the Republic of Turkey II

  -

 • 2017 YAZ

  HISTORY OF CIVILIZATION I

  Öğrenciyi İnsanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

At My Office