Work Experience

 • Todate 2017

  Lecturer

  Near East University, Pharmacy Faculty / Clinical Pharmacy

 • 2016 2014

  Chief Pharmacist, Executive Manager

  Gaziantep University , Oncology Hospital

 • 2016 2009

  Coordinator of Pharmacy , Faculty of Medicine

  Gaziantep University, Hospital Pharmacy Services

 • 2016 2008

  Specialist Pharmacist, Total Parenteral Nutrition Pharmacy

  Gaziantep University, Oncology Hospital Center TPN Preparation Unit

 • 2016 2008

  Specialist Pharmacist, Oncology Pharmacy , Oncology & Haematology

  Gaziantep University, Central Chemotherapy Drug Preparation Unit

Education & Training

 • Ph.D. 2018

  Clinical Pharmacy

  Near East University

 • Master2002

  Molecular Genetics

  Gaziantep University

 • Bachelor1998

  Pharmacy

  Gazi University

Honors, Awards and Grants

 • 2010
  Turkish Pharmacists Association (TEB) Special Academy Prize
  image
  Service and Incentive Awards in the field of Oncology under the ” Skilled Promising Scientific Studies” was presented.
 • 2010
  Gaziantep University Rectorate, Staff of the Year Award
  image
  The Regulation of Hospital Pharmacy Buying Systems Regarding the Software Development named PHARMABALANCE ‘and due to give to the Parliament briefing was presented on behalf of the University .

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Oncology Pharmacy Handbook 2016 / Onkoloji Eczacısının El Kitabı 2016

Book İstanbul, Volume 1, Issue 6.Baskı, 2016, Pages 120

Abstract

Oncology Pharmacist's Hand Book 2016


Özet

Türkiye'de Onkoloji Eczacılığı uzmanlık alanının önde gelen isimlerinden Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak'ın 2007 yılından bu yana devam eden araştırma ve çalışmalarını derlediği "Onkoloji Eczacısının El Kitabı" isimli eseri, Türkiye'de bu alanda hazırlanmış olan ilk ve tek kaynak kitaptır. ISBN: 978-605-66345-0-5

10 Steps Formula Clinical Oncology Pharmacy / 10 Adımda Onkoloji Eczacılığı

Book OED, Volume 1, Issue 1, 2016, Pages 160

Abstract

10 Steps Formula Clinical Oncology Pharmacy


Özet

Türkiye’de Onkoloji Eczacılığı çalışmaları 2008 yılında başladı. 2008-2013 yıllarında bu konuda meraklı ve istekli hastane eczacıları tüm güçlerini Antineoplastik İlaç Hazırlama Ünitelerinin kurulumu, kişisel koruyucu araçlar, alınması gereken güvenlik önlemleri, standart çalışma prosedürlerinin belirlenmesi, 10 basamaklı güvenlik sisteminin oluşturulması, U akış sistemi, biyolojik güvenlik kabinleri, olası risklere karşı önlemler ve atık yönetimi gibi temel bilgi ve sistemlerin kurulumuna odaklandılar. 2013 yılından itibaren çok ciddi ve sistematik şekilde dünyadaki Klinik Onkoloji Eczacılığı modellerini incelemeye başladık. Ulaştığımız her kaynağı, en küçük bilgiyi, fotoğrafları, videoları topladık. Bu modeller üzerinde tek tek uzun toplantılarda tartıştık. Modellerin uygulandığı ülkelerdeki meslektaşlarımıza ulaştık ve onlardan gerçek uygulamaya dair deneyimlerini aldık. Birçok ülkeye günlük rutinlerini görmek üzere ziyaretler yaptık. Kendi notlarımızı tuttuk, fotoğraflar ve videolar aldık. Farklı modellerin ortak ve ayrışan yönlerini tespit ettik ve ortaya bir kaç olası model çıkarttık. Ardından bu modellerin ülkemizdeki hastane, hastane eczacılığı, ekipman, yasa/yönetmelikler açısından uygulanabilirliğine baktık. Tüm bu detaylı değerlendirmelerimizin sonunda ortaya teorik olarak uygulanabilir, temeli uluslararası uygulamalara uygun milli bir model çıkmış oldu. Biz bu modele “10 Adımda Klinik Onkoloji Eczacılığı” adını verdik ve yavaş yavaş uygulamadaki başarısını görmek üzere günlük pratiğimizin içerisine almaya başladık. Kitapta okuyacağınız tüm basamaklar 2013-2016 yılları arasında karşılaştırmalı olarak üzerlerinde çalışılmıştır. Bu süreçte birçok kez güncelledik ve en doğru uygulamaya ulaştık. “10 Adımda Klinik Onkoloji Eczacılığı” hakkındaki ilk sonuçlarımızı 2015 yılında 5.Onkoloji Eczacılığı Kongresi’nde sunduk. Büyük ilgi uyandıran “10 Adımda Klinik Onkoloji Eczacılığı” halen KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde ders olarak anlatılmaktadır. Kitabın basımından önce özellikle kongredeki sunumumuzun ardından birçok hastanede kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde Onkoloji Eczacılığı’nın geldiği seviye birçok Avrupa Birliği ülkesinin üzerindedir. Türkiye Onkoloji Eczacılığı artık sadece Avrupa’nın değil tüm Dünya’nın ilgisini çekmektedir. Elinizdeki kitapta anlatılan “10 Adımda Klinik Onkoloji Eczacılığı” uluslararası bir çok toplantıda konu edilmiştir. Gelinen noktada “10 Adımda Klinik Onkoloji Eczacılığı”nın ve bu uygulamalar için gerekli olan tüm bilgilerin tek bir kitapta toplanması ve örnek vaka sunumları ile anlatılması gerekiyordu. Bu amaçla büyük bir özveri ile sizler için bu kitabı yazdık. Bu kitap ile Klinik Onkoloji Eczacılığı disiplinini tüm ülkemiz hastane eczacılarına ulaştırmayı, bunun bir sonucu olarak da kanser hastası vatandaşlarımıza en nitelikli hizmetin verilmesini amaçlıyoruz. Yine bu kitapla hastanelerde örneğin pediatrik eczacılık, yoğun bakım eczacılığı, beslenme destek eczacılığı, psikiyatrik eczacılık, nükleer eczacılık ve farmakoterapi eczacılığı gibi uluslararası kabul görmüş dallarda kendilerini yetiştirmek isteyen ve/veya yetiştirmeye başlamış meslektaşlarımıza da bir yol açmayı amaçlıyoruz. Ağustos 2016 Ecz. Eda Gedikoğlu Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak

The Role of the Pharmacist in the Multidisciplinary Approach to the Prevention and Resolution of Drug Related Problems in Cancer Chemotherapy

Original Article Journal of Oncology Pharmacy Practice, Volume 0, Issue 0, 2018, Pages 1-9

Abstract

Background: Clinical pharmacists have important roles in implementing scientifically valid knowledge and advice on safe, reasonable use of pharmaceuticals. Clinical pharmacy services were introduced and evaluated in oncology clinic in a tertiary university hospital. Methods: A prospective interventional study was conducted from November 2017 to March 2018. Drug-related problems were classified using the Pharmaceutical Care Network Europe drug-related problem classification tool v8.01. The main outcome measure is the proposed interventions aimed at identification of the drug-related problems, the role of the pharmacists in the resolution, and the rate of acceptance of these recommendations by physicians. Results: A total of 102 patients were included in the study, who were treated with at least two cycles of any cancer type and stage. A total of 55 (53.9%) patients had 251 drug-related problems. Drug-related problems mainly involved antihypertensive (31.6%), antidiabetic (17.8%), and herbal agents (31.6%). Treatment effectiveness was the major type of drug-related problems (50.2%) followed by treatment safety (29.1%). A total of 211 (100%) interventions were accepted and regarded as clinically relevant. Prescriber informed only were the most common types of intervention at the prescriber level. Eighty-six point four percent identified drug-related problems were solved, 9.8% of the problems were partially solved, 2.3% problems were unsolved. Conclusion: Clinical pharmacy services may have optimized therapy effectiveness, prevent adverse effects and unclear/ compliant problems. The pharmacist interventions were highly acknowledged by oncologists and patients; this may indicate the presence of a great convenience and need to implement Clinical pharmacy services in alternative hospitals in Northern Cyprus.


Özet

Amaç: Klinik eczacıların, ilaçların akılcı ve güvenli kullanımlarında bilimsel bilgi ve danışmanlıklarının önemi büyüktür. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Merkezi’nde kemoterapi alan hastaların karşılaştığı ilaçla ilgili problemlerin (İİP) önlenmesi ve giderilmesinde eczacının rolü Pharmaceutical Care Network Europe (The PCNE Classification V.8.02) İİP sınıflandırma sistemiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kasım 2017 ile Mart 2018 arasında Yakın Doğu Üniversitesi Onkoloji Merkezi’ne kemoterapi almak üzere gelen hastalar üzerinde prospektif yürütülmesi planlanmıştır. Bu amaçla hastaların tedavi sürecinde ilaçla ilgili karşılaşılan veya karşılaşabilecek problemlerin tespiti, nedenleri, problemlerin çözümünde eczacının müdahale şekli ve müdahale sonucunun değerlendirilmesi amaçlanmış, çalışmaya kanser teşhisi konulmuş, en az 2 kür tedavi için hastaneye gelmiş toplam 102 hasta dahil edilmiştir. 55 (%53,9) hastada 251 İİP tespit edilmiştir. Bulgular: İİP ağırlıklı olarak antihipertansif (%31,6), antidiyabetik (%17,8) ve bitkisel ilaçlar (%31,6) kullanan hastalarda tespit edilmiştir. Tedavi etkinliği, başlıca İİP çeşidi olarak bulunmuştur (%50,2). Tedavi etkinliğini, tedavi güvenliği izlemiştir (%24,7). Toplam 211 (%100) müdahale kabul edilmiş ve klinik olarak yararlı bulunmuştur. Reçetelemeden kaynaklanan İİPde hekimler doğrudan bilgilendirilmiştir. %86,4 İİP tamamen, %9,8 İİP kısmen çözülmüştür. %2,3 İİP ise çözümlenememiştir. Sonuçlar: Bu çalışma, KKTC’de alanında yapılan olan ilk çalışma olup bizlere onkoloji merkezlerinde verilebilecek klinik eczacılık hizmetlerinin sağlık çalışanları ve hastalara getirebileceği faydaların değerlendirmesi imkanını sağlayacak ve ileriye yönelik klinik onkoloji eczacılığı hizmetlerinin iş akışının belirlenmesi, hizmet standartlarının geliştirilmesi ve Eczacılık Fakülteleri’nde Klinik Eczacılık eğitim müfredatının geliştirilmesinde yol gösterici bir çalışma olacaktır.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  NUTRITION SUPPORT PHARMACY

  -

 • 2017 BAHAR

  NUTRITION SUPPORT PHARMACY

  -

 • 2017 GÜZ

  NUTRITION SUPPORT PHARMACY

  -

 • 2018 GÜZ

  NUTRITION SUPPORT PHARMACY

  -

 • 2019 GÜZ

  NUTRITIONAL SUPPORT PHARMACY

  NA

 • 2018 GÜZ

  MOLECULER GENETICS IN PHARMACY PRACTICE

 • 2019 BAHAR

  PRINCIPLES OF DRUG SUPPLY AND PAYMENT

  NA

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL TOPICS IN CLINICAL PHARMACY

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL TOPİCS IN CLINICAL PHARMACY

  NA

 • 2019 BAHAR

  SPECIAL TOPİCS IN CLINICAL PHARMACY

  NA

 • 2017 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  --

 • 2018 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2016 BAHAR

  ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE

  -

 • 2017 BAHAR

  ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE

  -

 • 2018 BAHAR

  ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE

  -

 • 2019 BAHAR

  ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE

  NA

 • 2015 GÜZ

  ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE

  -

 • 2016 GÜZ

  ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE

  -

 • 2017 GÜZ

  ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE

  -

 • 2018 GÜZ

  ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE

  -

 • 2019 GÜZ

  ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE

  NA

 • 2016 BAHAR

  COMMUNICATION AND MOTIVATION IN HEALTHCARE WORKERS

  -

 • 2017 BAHAR

  COMMUNICATION AND MOTIVATION IN HEALTHCARE WORKERS

  -

 • 2017 GÜZ

  COMMUNICATION AND MOTIVATION IN HEALTHCARE WORKERS

  -

 • 2016 BAHAR

  PRINCIPLES OF DRUG SUPPLY AND PAYMENT

  -

 • 2017 BAHAR

  PRINCIPLES OF DRUG SUPPLY AND PAYMENT

  -

 • 2018 BAHAR

  PRINCIPLES OF DRUG SUPPLY AND PAYMENT

  -

 • 2017 GÜZ

  PRINCIPLES OF DRUG SUPPLY AND PAYMENT

  -

 • 2018 GÜZ

  PRINCIPLES OF DRUG SUPPLY AND PAYMENT

  -

At My Office

00905053540884 00905338403437