Work Experience

 • Todate 2016

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi

 • 2012

  Araştırma Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2013

  B.Ö.T.E

  N.E.U

 • Bachelor2011

  B.Ö.T.E

  N.E.U

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215001107

General Publication Determining the effects of technological tool use habits on social lives, 2016

Abstract


Özet

Determining the effects of technological tool use habits on social lives

Original Article Computers in Human Behavior, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Examination of studies on technology-assisted collaborative learning published between 2010-2014

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences , Volume 11, Issue 3, 2016, Pages 119-125

Abstract

This study is a content analysis of the articles about technology-assisted collaborative learning published in Science Direct database between the years of 2010 and 2014. Developing technology has become a topic that we encounter in every aspect of our lives. Educators deal with the contribution and integration of technology into education. Therefore, in this study it was aimed to examine how integration of collaborative learning into technology would contribute to education or it would contribute to education or not. According to the results of the studies obtained from Science Direct database, there are many research related with technology-assisted collaborative learning. However, since all of the studies did not fulfill our search criteria for content analysis, a total number of 58 articles published between the years of 2010 and 2014 were used in this study.


Özet

Bu çalışma, teknoloji destekli işbirlikli öğrenme konusunda, 2010 ile 2014 yılları arasında Science Direct veri tabanında yayınlan makaleleri ele alan bir içerik analizi çalışmasıdır. Gelişen teknoloji hayatımızın her alanında karşımıza çıkar bir hale gelmiştir. Biz eğitimciler de, teknolojinin eğitime entegresi ve katkısı ile ilgilenmekteyiz. Buna yönelik olarak çalışmamızda, işbirlikli öğrenmenin, teknoloji ile birleştirilmesinin eğitime ne tür bir katkı sağlayacağı veya eğitime katkı sağlayıp sağlamayacağı araştırılmıştır. Science Direct veri tabanında yapılan araştırmalar sonucunda, teknoloji destekli işbirlikli öğrenme konusu ile ilgili olarak birçok araştırmaya ulaşılmıştır. Fakat çalışmaların tümü arama kriterlerimize uymadığından, 2010 ile 2014 yılları arasında yayınlanan 58 makale bu çalışmada kullanılmıştır.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  INFORMATION TECHNOLOGY

 • 2016 Academic Year

  COMPUTERS I

  -

 • 2017 Academic Year

  COMPUTERS I

  -

 • 2017 BAHAR

  COMPUTERS I

  -

 • 2017 BAHAR

  COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

  -

 • 2016 GÜZ

  COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

  -

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER HARDWARE

  --

 • 2017 Academic Year

  COMPUTER II

  BILISIM TEKNOLOJILERI EGITIMDEKI ONEMININ TARTISILIP SUNULMASI

 • 2015 BAHAR

  Computer II

 • 2016 BAHAR

  COMPUTER II

  bilgi teknolojileri kavramlarını öğrenmek office programlarını kullanabilmek

 • 2017 BAHAR

  COMPUTER II

  Günümüzde bilgisayar teknolojisine olan gereksinim nedeni ile zaman, düzen ve kolaylıklardan yararlanılması.

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER II

  BILISIM TEKNOLOJILERI EGITIMDEKI ONEMININ TARTISILIP SUNULMASI

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER II

  Günümüzde bilgisayar teknolojisine olan gereksinim nedeni ile zaman, düzen ve kolaylıklardan yararlanılması.

 • 2017 GÜZ

  Bir bilgisayar programlama dili kullanılarak programlama temel bilgi ve becerisi sağlanması. Problemlerin analiz edilmesi, çözümlerin tasarlanması (algoritma), arayüzlerin tasarlanması ve algoritmanın kodlanması becerisi kazandırılması. Matematiksel eşitlikler ve ifadelerde veri tipleri ve değişkenlerin, kıyaslama-mantık operatörleri ve fonksiyonların kullanımının anlaşılmasının sağlanması. Karar verme ve tekrarlı veri işleme gerçekleştirme blok yapılarının anlaşılmasının sağlanması. Bir bilgisayar programlama dili kullanılarak modüler ve olay güdümlü programlama becerisi kazandırılması.

 • 2017 BAHAR

  SCIENCE AND TECHNOLOGY IN CHILDREN

  --

 • 2015 GÜZ

  COURSE MANAGEMENT SYSTEMS

  -

 • 2016 GÜZ

  COURSE MANAGEMENT SYSTEMS

  -

 • 2015 GÜZ

  EDUCATION BASED WEBSITE DESIGN

 • 2016 GÜZ

  EDUCATION BASED WEBSITE DESIGN

 • 2016 BAHAR

  -

  Bilişim teknolojilerinin bilinmesi ve eğitime entegrasyonunun sağlanması

 • 2017 GÜZ

  INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUC.

  --

 • 2016 BAHAR

  INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION

  Bilgi teknolojileri ve temel bilgisayar yazılımları

 • 2017 GÜZ

  INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION

  Bilgi teknolojileri ve temel bilgisayar yazılımları

 • 2015 BAHAR

  GRAPHICS AND ANIMATION IN EDUCATION

  Photoshop programını etkili bir şekilde kullanabilme ve derslere uygulayabilme. materyal hazırlanabilmesi

 • 2016 GÜZ

  USING PACKET PROGRAMME I

  -

 • 2016 YAZ

  PROGRAMME DEVELOPING METHODS I

  yok

 • 2016 YAZ

  PROGRAMME DEVELOPING METHOTDS II

  Yok

 • 2017 GÜZ

  DISTANCE EDUCATION

  -

 • 2016 BAHAR

  DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

  programlama dillerine giriş ve algoritmalar hakkında bilgi sahibi olma uygulama yapabilme basit programlar yazabilme

 • 2017 YAZ

  DESIGNING WEB PAGE

  -

 • 2017 YAZ

  WEB DESIGN

  -

 • 2017 GÜZ

  ADULT EDUCATION

  yetişkin eğitimi hakkında genel ve derin bilgi sahibi olmak, yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirmek

At My Office