Work Experience

 • 2015 2015

  Coğrafya Öğretmeni

  Yeni Sistem Dershanesi, Coğrafya

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2015

  Çevre Eğitimi Ve Yönetimi Ana Bilim Dalı

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2014

  Coğrafya Öğretmenliği Bölümü

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 GÜZ

  AFRICAN GEOGRAPHY

  --

 • 2017 GÜZ

  ASIAN GEOGRAPHY

  --

 • 2015 GÜZ

  ANTHROPOGEOGRAPHY

  N/A

 • 2016 GÜZ

  ANTHROPOGEOGRAPHY

  N/A

 • 2017 GÜZ

  ANTHROPOGEOGRAPHY

  N/A

 • 2015 GÜZ

  ECOLOGY AND ENVIROMENTAL PROBLEMS

 • 2016 GÜZ

  ECOLOGY AND ENVIROMENTAL PROBLEMS

 • 2015 GÜZ

  ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS

  ---

 • 2016 GÜZ

  ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS

  ---

 • 2017 BAHAR

  General Physical Geography

  ***

 • 2015 BAHAR

  PHYSICAL GEOGRAPHY

  -

 • 2016 BAHAR

  PHYSICAL GEOGRAPHY

  -

 • 2017 BAHAR

  PHYSICAL GEOGRAPHY

  -

 • 2015 GÜZ

  CLIMATOLOGY IN GENERAL

  -

 • 2016 GÜZ

  CLIMATOLOGY IN GENERAL

  -

 • 2015 GÜZ

  CLIMATOLOGY IN GENERAL I

  N/A

 • 2017 GÜZ

  CLIMATOLOGY IN GENERAL I

  N/A

 • 2015 BAHAR

  CLIMATOLOGY APPLICATIONS

  -

 • 2016 BAHAR

  CLIMATOLOGY APPLICATIONS

  -

 • 2015 BAHAR

  CLIMATOLOGY IN GENERAL II

  -

 • 2017 BAHAR

  CLIMATOLOGY IN GENERAL II

  -

 • 2017 BAHAR

  ARID AND SEMIARID REGIONS

  -

 • 2016 BAHAR

  POPULATION AND TERMINOLOGY

  Nüfusun Önemini kavramak..

 • 2017 BAHAR

  POPULATION AND TERMINOLOGY

  Belirlenen konularda öğrencilerin bilgilerini geliştirmek.

 • 2017 GÜZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS DESIGN

  -

 • 2017 BAHAR

  POLITICAL GEOGRAPHY

  -

 • 2016 BAHAR

  GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS OF TURKEY

  Türkiye'nin yeri, matematiksel konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konum özellikleri,Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri(jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim özellikleri, hidrografik özellikler, toprak ve bitki örtüsü özellikleri), doğal afetler, Türkiye'nin sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşme,tarım, hayvancılık,ormancılık, madencilik, enerji kaynakları, sanayi,ticaret, ulaşım, turizm)ve ülkemizde öne çıkan çevre sorunlarının değerlendirilmesi, dersin amaçları arasındadır.

 • 2013 BAHAR

  GEOGRAPHY OF TURKEY

  Türkiye'nin yeri, matematiksel konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konum özellikleri,Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri(jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim özellikleri, hidrografik özellikler, toprak ve bitki örtüsü özellikleri), doğal afetler, Türkiye'nin sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşme,tarım, hayvancılık,ormancılık, madencilik, enerji kaynakları, sanayi,ticaret, ulaşım, turizm)ve ülkemizde öne çıkan çevre sorunlarının değerlendirilmesi, dersin amaçları arasındadır.

 • 2016 BAHAR

  GEOGRAPHY OF TURKEY

  Türkiye'nin yeri, matematiksel konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konum özellikleri,Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri(jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim özellikleri, hidrografik özellikler, toprak ve bitki örtüsü özellikleri), doğal afetler, Türkiye'nin sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşme,tarım, hayvancılık,ormancılık, madencilik, enerji kaynakları, sanayi,ticaret, ulaşım, turizm)ve ülkemizde öne çıkan çevre sorunlarının değerlendirilmesi, dersin amaçları arasındadır.

 • 2017 BAHAR

  GEOGRAPHY OF TURKEY

  Türkiye'nin yeri, matematiksel konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konum özellikleri,Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri(jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim özellikleri, hidrografik özellikler, toprak ve bitki örtüsü özellikleri), doğal afetler, Türkiye'nin sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşme,tarım, hayvancılık,ormancılık, madencilik, enerji kaynakları, sanayi,ticaret, ulaşım, turizm)ve ülkemizde öne çıkan çevre sorunlarının değerlendirilmesi, dersin amaçları arasındadır.

 • 2016 BAHAR

  APPLICABLE CLIMATOLOGY

  PRATİK CALIŞMANIN ÖNEMİ

 • 2016 BAHAR

  APPLICABLE CLIMATOLOGY

  UYGULAMA

At My Office